Home » Inzichten » 5D?

5D?

Nogal wat spirituele zoekers gebruiken graag het begrip ‘5D’ om aan te geven dat ze in een soort van goddelijke staat verkeren. Ze vertellen er graag over in uitgebreide beschrijvingen die men al snel wegens onverstaanbaar opzij schuift. Wat men beschrijft lijkt wel een fantasiewereld te zijn.

5D? Het zegt ons niets, de meeste beschrijvingen moeten wel fantasie zijn, want als men even gaat kijken naar wat de auteurs verder schrijven over hun gewone dagelijkse leven, blijkt dat de meesten hun leven niet op orde krijgen. Doorgaans hebben ze emotionele problemen, heel dikwijls ook relationele problemen. Wat er op duidt dat men niet in evenwicht is met het mannelijke en vrouwelijke aspect binnen in zichzelf.

Het geschrevene vanuit deze toestand kan nooit volledig zijn. Men kan niet tegelijk in een emotionele zware staat zijn en in een goddelijke staat. De goddelijke staat komt pas als men in de stroming van het ‘Ware Leven’ staat.

In het ‘Ware Leven’ worden alle belemmerende zaken weggeveegd, zodat men in een iets hoger bewustzijn komt. Vanuit dit iets hoger bewustzijn evolueert men verder naar hogere bewustzijnslagen waarin men telkens uitgedaagd wordt om nog verder te gaan. Dit kan niet als men zomaar domweg aanneemt dat men hier op aarde het allerhoogste bereikt heeft.

De illusie 5D

5D is een illusie die men aangereikt krijgt vanuit het psychische rijk. Het idee 5D laat je graag denken dat je er al bent en dat het tijd is om aan anderen te gaan werken, ook al stinkt je eigen leven. Omwille van ‘dienstbaarheid’ moet je dat er maar bij nemen. De waarheid is echter dat men een superioriteitsgevoel krijgt ten opzichte van anderen en dat is nu net wat het psychische rijk wilt. Het wil dat jij de hogere energie die je ontvangt verlaagt naar een bewustzijn in ellende, zodat het zichzelf er mee kan voeden. Het wil ook dat jij je superieur voelt ten opzichte van anderen, dat geeft je het gevoel dat je goed bezig bent. Ook al is dat niet zo.

Beweren dat je in 5D leeft, terwijl je leven niet is zoals jij het graag zou hebben – al is het maar een vaag gevoel - doet jouw eigen spiritueel bewustzijn naar de knoppen. Je bent dan een marionet die energie verlaagd voor het psychische rijk.

0D, 1D, 2D, 3D, 4D. 5D?

Als men zoekt op de dimensies die hier op aarde bekend zijn, vind men het volgende; 0D=een punt, 1D=een lijn, 2D=een vlak, 3D=vorm, 4D=tijd. 5D zou een innerlijke wereld zijn, waarin men vredig en in liefde leeft met al wat is. Men kan inderdaad vanuit het eigen denken zo een fantasie wereld scheppen. Men kan het idee creëren dat men niets meer te leren heeft. Toch blijft men gewoon fysiek (3D) aanwezig op deze planeet.

Men blijft onder de invloed van de lagere dimensies leven. In deze dimensies heeft men als, een van zichzelf bewust wezen, te maken met nog andere invloeden die werkzaam zijn vanuit het emotionele rijk, het mentale rijk en het identiteitsrijk. Deze invloeden bepalen wie je ‘denkt’ te zijn, wat je voelt en wat je denkt. Het idee dat men in 5D leeft terwijl men het gewone leven niet eens in orde krijgt wordt je aangereikt vanuit het psychische (mentale) rijk, dat je zegt dat die paar belastende emotietjes, die kleine belemmerende gedachtjes, dat beetje kleinheidsgevoel, dat klein beetje superioriteitsgevoel, ... er mogen zijn, want die maken je tot mens. Als men in 5D leeft mag men (volgens het psychische rijk) die opzij schuiven, ze als onbestaand beschouwen.

Het mannelijke én vrouwelijke in evenwicht

Het is absoluut noodzakelijk dat ieder mens het mannelijke én het vrouwelijke binnen zichzelf in evenwicht brengt. Alleen op deze manier komt men in harmonie met zichzelf en al wat is. Als men nog moeilijkheden in het dagelijkse leven ervaart is dat een aanwijzing dat men niet in evenwicht is. Als men emotionele (hoe vaag ze ook zijn) problemen heeft, is men niet in evenwicht. Als men relationele problemen heeft, wil dit zeggen dat er een gebrek aan inzicht is wat betreft die relatie en is men niet in evenwicht. Zeker niet als je aanneemt dat de ander een spiegel voor je is. Als men gedachten heeft die gebaseerd zijn op angst is men niet in evenwicht. Als men een minderwaarheidsgevoel heeft, of andere gedachten die er voor zorgen dat men zich klein voelt of gedachten waarin men zich superieur opstelt ten opzichte van anderen is men niet in evenwicht. Wie niet in evenwicht is kan niet doorstromen naar een hoger bewustzijn.

Veel mensen beschrijven 5D op zo een manier dat men denkt dat men dit nooit klaar krijgt in dit leven. Gooi het idee 5D er uit en begin met je leven op te ruimen!

Er is maar één manier om door te stromen naar een hoger bewustzijn en dat is het eigen leven, het emotionele, het denken en de persoon die men ‘denkt’ te zijn in evenwicht te brengen.

Eddy en Rita


«   »