Home » Inzichten » Los je psychische problemen op!

Los je psychische problemen op!

Oei, psychische problemen? Ik ben niet gek hoor! Neen, je hoeft niet gek te zijn om psychische problemen te hebben. In feite heeft ieder mens in meer of mindere mate te maken met psychische problemen.

Spirituele pad

Als men op het spirituele pad zit, of besluit om dat pad te gaan, ‘moet’ men, als men verder op de spirituele ladder wil evolueren, naar de eigen psychische problemen kijken en deze oplossen.

Psychische problemen 

Als voorbeeld nemen we de gedachte dat men iedereen 'moet' liefhebben. Men kan zichzelf wijsmaken dat men liefde voor iedereen voelt maar tegelijkertijd anderen haten. Dat is een psychisch probleem dat men onder ogen ‘moet’ komen wil men verder gaan. De gedachte dat men iedereen lief heeft en tegelijk anderen haat is werkzaam in het dualiteitsbewustzijn. Er kan dan nooit echte liefde stromen naar iedereen. De anderen, ook die men liefheeft, zullen dan altijd een struikelblok vormen op je pad naar spirituele bewustwording. De liefde die je voelt voor anderen is dan niet echt, ze is verbonden aan voorwaarden. Want, hen die ik liefheb, passen in mijn mentale kader en zijn mijn liefde waardig en de rest niet.

Er zijn tal van mentale problemen die er voor zorgen dat men zichzelf tegenhoudt. Zo kan men blijven denken dat alle problemen die men heeft, veroorzaakt worden door anderen. Dat is wel een heel gemakkelijke houding die men aanneemt. Zo is het ‘altijd’ de schuld van anderen dat je zelf niet spiritueel kunt groeien. In feite is het zo dat men dan ‘niet’ de verantwoordelijkheid voor het eigen leven durft en/of kan opnemen. Dit duidt op een spirituele onvolwassenheid. Men geeft de ander de macht over het eigen leven. Dat is een probleem dat geschapen is en onderhouden wordt in het eigen denken.

Men ziet het ook vaak bij mensen die zichzelf als tweelingziel met een ander herkennen. Hij/zij die niet meewilt in de gedachte die je zelf als waarheid aangenomen hebt, houdt dan, volgens jou, je spirituele groei tegen. Dit terwijl je je ‘eigen kracht’ vrijwillig afgegeven hebt aan de ander. Dit is een groot psychisch probleem waar men dikwijls vele jaren mee kan worstelen.

Los je psychische problemen op!

Als men verder wil evolueren op het spirituele pad ‘moet’ men naar de eigen beperkende gedachten en visies kijken, om die op te tillen naar een hoger niveau waar men deze kan oplossen met een energie die hoger is dan het probleem zelf. Op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem is geen optie. Men kan jaren op zoek gaan naar de oorzaak van een bepaald psychisch probleem, om er dan achter te komen dat men het probleem meegekregen heeft in de opvoeding. Belangrijker is zichzelf de vraag te stellen hoe men het probleem kan ‘oplossen’.

Men ‘moet’ keuzes maken! Gedachten, zaken en ook mensen die niet voedend zijn moeten ‘duidelijk’ losgelaten worden. Half loslaten zal er voor zorgen dat men, met de eigen energie, aanwezig blijft in het psychische probleem.

Als je het probleem opgelost hebt, heb je, je eigen energie er uit terug getrokken. Het probleem bestaat dan niet meer!

Eddy en Rita


«   »