Home » Inzichten » Tweelingzielschap en manipulators

Tweelingzielschap en manipulators

Voor dit inzicht kozen we voor het tweelingzielschap als thema. Natuurlijk is wat wij schreven ook van toepassing op andere relaties. Manipulatie komt nogal vrij vaak voor in wat men algemeen als 'tweelingzielschap' ziet.

Een mooi voorbeeld van manipulatie is wat men tegenwoordig narcisme noemt. We zijn niet zo voor labeltjes. Ze doen vermoeden dat als je bv. iemand een narcist noemt hij/zij een slecht persoon is. Een mens is meer dan het label dat men er op kleeft! Er is altijd een vraag én aanbod. Als er genoeg mensen tot een hoger bewustzijn komen zal er minder vraag zijn naar gewelddadigheid.

Dader – slachtoffer

Om tot het uiten van narcisme te komen moet er altijd iemand zijn die het tegenovergestelde is. Zonder het tegenovergestelde is narcisme gewoon zinloos. Er moeten altijd twee energieën zijn die tegenover elkaar staan. Enerzijds heeft men volgens wat men dan noemt: de narcist, anderzijds heeft men het slachtoffer van de narcist.

Mensen die met onderdrukking, geweld, enz … te maken hebben, worden altijd slachtoffers genoemd. Onlangs opperde iemand op FB dat als men iemand een narcist noemt, er altijd iemand is die meewerkt als slachtoffer. Ze noemde het de co-narcist. En dat is nu net de rol die het slachtoffer speelt in dit dualistisch gebeuren. Als het slachtoffer genoeg heeft van dit dualistische spelletje en zijn/haar energie er uit terug trekt kan er niet meer gespeeld worden. De dualiteit dader-slachtoffer wordt dan op non-actief gezet. Het spel blijft doorgaan zolang het slachtoffer én de dader hun rol met glans spelen.

Harde leerschool

Nogal wat mensen die spiritueel bezig zijn hebben vaak al een hele harde leerschool gehad. Ze hebben dikwijls heel wat klappen gekregen. De meesten trekken deze harde leerschool aan, omdat ze denken dat ze door ellende meer spiritueel groeien. Wat men vraagt krijgt men natuurlijk. Op een gegeven moment hebben ze genoeg van die harde leerschool en willen ze rust in hun leven. Die rust krijgen ze dan ook.

In feite gaan ze een tijdje van die rust genieten, tot ze daar ook weer genoeg van hebben. Dan willen ze weer wat pit in hun leven. Wat men vraagt krijgt men. Als je niet specifiek laat weten wat je wilt, krijg je over je uitgegoten wat je aantrekt en aankan. Bij sommigen resulteert dat in het aantrekken van een andere persoon die je mogelijk herkent als een tweelingziel. Later blijkt dat die persoon niet is wat je ervan verwacht. Deze persoon blijkt een eerste klas manipulator te zijn.

Het ‘slachtoffer’ gaat klagen in de buitenwereld en krijgt daardoor veel aandacht. Dat is de beloning voor het slachtoffer. De beloning voor de manipulator is dat het slachtoffer vrijwillig de schuld op zich neemt voor zijn/haar wandaden. Hij/zij geniet met volle teugen van het machtsspelletje. Natuurlijk ‘moet’ hij/zij met volle teugen genieten, anders zou hij/zij de rol niet goed spelen. Wat is men nu met een manipulator die niet geniet van zijn/haar acties en bijgevolg niet voldoet aan het manipulatorschap?

Natuurlijk vind iedereen dat de dader een smeerlap is. Men mag dat vinden maar zo komt men nooit tot een dieper inzicht over dit dualistische spelletje. Men begrijpt dan, als slachtoffer, niet wat de eigen verantwoordelijkheid is in dit gebeuren.

Wat als je nu eens écht genoeg krijgt van het spel?

De huidige misleidende informatie over tweelingzielschap in disharmonie zorgt er voor dat iedereen dat beeld normaal is gaan vinden. Het is een programmatie die zelfs new-age hulpverleners als waarheid aannemen. Voor hen is het tweelingzielschap alles behalve romantisch, harmonisch. Zo hoort het dan, volgens hen, ook voor alle tweelingzielen te zijn. Punt ander lijn. Dat tweelingzielschap harmonisch is, zoals wij het bewijzen in ons dagelijks leven en in onze inzichten, komt niet bij hen op. Dat komt omdat ze nog leraars van de harde leerschool zijn. Als men iets wil bereiken op spiritueel gebied ‘moet’ men volgens hen kunnen afzien! Zonder leed geen groei, enz …

Onze ervaring is dat men afscheid kan nemen van die harde leerschool om in harmonie nog hoger op de bewustzijnsladder te stijgen. De harde leerschool is een programma dat je weg  houdt van je spirituele groei. Het komt voort uit de onderdrukking van het “Ware Zelf”.

Energetische verbinding

We lezen nogal vaak in berichten van mensen die in de harde leerschool zitten met hun ‘mogelijke tweelingziel’ dat zij een energetische verbinding met hem/haar hebben die onmogelijk te verbreken is. Hoe kan men een energetische band verbreken als men ervan uitgaat dat men omwille van het tweelingzielschap, alles moet ondergaan om van te leren en dat de energetische band niet te verbreken is? Deze gedachte laat duidelijk zien dat men nog niet uitgespeeld is. Men heeft nog niet genoeg van dit alles, men wil nog wat verder spelen. 

Een ‘waar tweelingzielschap’ is niet energetisch verbreekbaar en het is ook niet de bedoeling dat men die band gaat verbreken. Maar in een relatie die enkel tot doel heeft om jou aan te zetten tot diepere inzichten, is die band wel verbreekbaar! 

Alles wat er voor nodig is, is de wil om de ‘dader’ los te laten en ‘nooit’ meer, onder geen enkele omstandigheid nog toe te laten in het eigen leven. Als men een beetje inzicht heeft in het energetische gebeuren, wéét je dat je als slachtoffer werkelijk ‘aan de haak geslagen’ bent door de manipulator. Deze bezit de vaardigheid om een energetische haak, of meerdere haken in jou energieveld te slaan. Je voelt de pijn zelfs van die haken.

Zet de neiging opzij om de schuld door te schuiven naar de dader, jij zit immers mee in het spel. Je bent zelf ook mede verantwoordelijk. Zolang je dit blijft ontkennen, blijf je de slachtofferrol spelen.

Energetische banden verbreken

Hierboven geven wij aan dat men de energetische banden kan verbreken als men dit wil. Op de eerste plaats en dit is heel belangrijk: men ‘moet’ ervan overtuigd zijn dat men genoeg heeft van het spel en dat men er nooit meer wil instappen. Men ‘moet’ ook duidelijk de harde leerschool willen verlaten. Men ‘moet’ duidelijk laten weten dat men iets geheel anders, iets liefdevollers, wil in het leven. Spirituele groei ‘moet’ op de eerste plaats staan in je leven. Als men stilvalt op het spirituele pad krijgt men weer iets aangeboden waardoor men weer ‘opgestart’ wordt.

Trek je energie volledig terug uit de slachtofferrol en geef je lichaam, hart, ziel en denken over aan je ‘eigen Goddelijke Zelf’! Hou je daarna nooit meer op met manipulators, het is 'NIET' jouw taak hen te veranderen! Het is - in eerste instantie - je taak om je 'EIGEN LEVEN' op orde te brengen!

Eddy en Rita

Lees in dit inzicht hoe je de energetische koorden met anderen kunt zuiveren of verbreken!


«   »