Home » Inzichten » Tweelingzielschap en slachtofferrol

Tweelingzielschap en slachtofferrol

Voor dit inzicht kozen we voor het tweelingzielschap als thema. Natuurlijk is wat wij schreven ook van toepassing op andere relaties. Manipulatie komt nogal vrij vaak voor in wat men algemeen als 'tweelingzielschap' ziet.

In ons vorige inzicht schreven wij dat het concept dader – slachtoffer enkel maar kan bestaan als beiden hun rol met glans vervullen. Hoe beter men de rol speelt hoe meer energie men vrijmaakt om het psychische rijk te voeden. Dat psychische rijk beschrijven wij in andere inzichten. Wij noemen het zo. Anderen spreken dan weer over satan, duistere krachten, anti-christ, demonen, gevallen wezens, wraakzuchtige god, enz … Wij plaatsen het allemaal onder de noemer psychische rijk. Allen zijn ze uit op de energie die vrij komt door het lijden van menselijke en ook dierlijke wezens. Het psychische rijk is daar helemaal niet kieskeurig in, energie is energie.

Dader – slachtoffer rol?

Als we even kijken naar het woord slachtoffer zien we twee woorden die gecombineerd zijn, slacht en offer. Slacht wil zeggen, doden en offer is een geschenk. Meestal iets dat men schenkt aan één of andere mindere god die daar om zou gevraagd hebben. Ook in oorlogen vallen veel slachtoffers, dit ter eer en meerdere glorie van het psychische rijk. De energie die daarbij vrij komt is alles behalve hoog.

Om slachtoffers te maken moeten er altijd daders zijn. Deze daders ‘moeten’ het idee hebben dat ze ondersteunt worden in hun manipulaties en denken dat wat ze doen, goed is voor de ander en zelfs voor de gemeenschap.

De grote grap is dat ook de daders, slachtoffers zijn van het psychische rijk. Omdat ze een bepaalde arrogantie hebben worden ze dat niet gewaar, ze weten niet beter dan dat ze goed bezig zijn. In het ‘vermeende tweelingzielschap’ zal de dader dan ook menen dat hij/zij manipuleert om de ander in beweging te krijgen. En in zekere zin is dat ook zo. Heel dikwijls zijn mensen vastgelopen op hun spirituele weg. Ze denken dat als hun leven rustig verloopt, ze dan ook op spiritueel gebied het hoogste bereikt hebben. Het feit dat ze een relatie aantrekken die niet rustig is zou voldoende inzicht moeten geven, dat ze vastgelopen zijn op hun spirituele weg.

Helaas krijgen deze mensen, meestal de verkeerde informatie, over een tweelingzielschap in disharmonie, zodat ze zich gaan schikken in de slachtofferrol. Het is heel belangrijk te weten dat het concept ‘tweelingzielschap in disharmonie’ door het psychische rijk, opzettelijk gecreëerd is om spirituele mensen bij hun eigen spiritualiteit weg te houden. Daar waar disharmonie is, wordt de hogere energie zodanig verlaagd dat het psychische rijk het kan opnemen. Beiden, dader én slachtoffer doen er aan mee en zijn bijgevolg beiden verantwoordelijk voor dat wat ze met hun eigen energie doen.

Eén Zijn

Een dieper inzicht in de werking van het concept dader-slachtoffer zou al een eerste stap in de goede richting zijn. Er kan nooit een dieper inzicht komen als men de opsplitsing dader – slachtoffer als waar blijft beschouwen. Men kan nooit tot een hoger inzicht komen wat éénheid betreft. Wij zeggen altijd dat het doel van tweelingzielen is, zichzelf te verenigen in éénheid en die éénheid aan de wereld te tonen.

Een ware tweelingziel laat zien dat het mogelijk is de kunstmatige, onware opsplitsing man-vrouw te overstijgen. Wat men toont in een tweelingzielschap in disharmonie is een pervertering van het ‘ware tweelingzielschap’. Dit soort tweelingzielschap benadrukt de opsplitsing. Een opsplitsing die volledig indruist tegen het natuurlijke, menselijke wéten dat alles één is. Vandaar dat er ook zoveel ellende in voor komt.

Ompoling van slachtoffer naar dader

Men ziet vaak dat mensen die lange tijd de rol van slachtoffer op zich genomen hebben en daar plots genoeg van hebben, zichzelf ompolen tot dader. Ze nemen zich voor om zich nooit meer te laten vangen in dezelfde situatie. Ze doen er alles aan om krachtig te worden en beginnen dan zelf anderen te manipuleren. Ze vinden dat zij het recht hebben om die anderen te laten boeten voor alles wat hen aangedaan is door anderen. Het maakt hen niet uit of hun slachtoffer hen iets aangedaan heeft. Iemand moet boeten.

Ook deze omgepoolde daders blijven in een slachtofferrol zitten. Ze ‘denken’ dat ze een trapje hoger staan dan ervoor maar geven nog altijd hun energie weg aan het lagere. Ze kunnen dan misschien wel een gevoel van vrijheid hebben maar in wezen laten ze zich manipuleren en bedriegen door het psychische rijk. Ze werken mee om spirituele energie te transformeren naar een lagere trilling, zodat het donkere deken dat over deze planeet hangt nog dichter wordt.

Bevrijdt jezelf van deze manipulaties

Er is maar één manier waarop men zichzelf kan bevrijden van de manipulaties van het psychische rijk. Stop met het spelen van een rol die absoluut niet voedend is voor jezelf en ook niet voor de gemeenschap of de wereld. Er is al genoeg geweld in de wereld, je hoeft er écht geen schepje bovenop te doen door in een gewelddadige relatie te blijven. Met geweld bedoelen we niet enkel fysiek geweld. Manipulaties zijn net zo goed gewelddadig. Alles wat er voor zorgt dat je de gedachte hebt dat je het niet waard bent jezelf als een “Waarlijk Spiritueel Wezen”, een “Kind van de Ware God” te zien, is gewelddadig. Of iemand anders dit jou aandoet, of je het jezelf aandoet maakt geen verschil!

Ieder mens is een potentiële meester en is bijgevolg gemachtigd om de eigen kracht op te eisen!

Eddy en Rita

Lees in dit inzicht hoe je de energetische koorden met anderen kunt zuiveren of verbreken!


«   »