Home » Inzichten » Ruim je achterdocht en boosheid op!

Ruim je achterdocht en boosheid op!

Bijgewerkt op 23-06-2021

Veel mensen zijn boos. De meesten weten niet eens waarom ze boos zijn. En zoeken buiten zichzelf naar diegene die volgens hen daar verantwoordelijk voor zijn. Terwijl het toch zijzelf zijn die boos en teleurgesteld zijn.

Ruim je achterdocht en boosheid op!

Achterdocht is in tegenwoordig. Achterdocht naar regeringen, naar grote bedrijven, naar rijke mensen, naar ....

Als het er op aan komt is er altijd wel iets te vinden waar men achterdochtig naar kan zijn. En als dat niet zo is verzint men wel iets. Wat knip en plakwerk en wat halve waarheden (?) die zo onderuit te halen zijn, zijn voldoende om de massa nog achterdochtiger en daarmee ook bozer te maken. Ook spirituele mensen laten zich er door meeslepen.

Het feit is dat deze achterdocht en boosheid niet veel zal veranderen. Integendeel, het vraagt ontzettend veel energie. Het is geen mooie energie die er door vrijkomt. Dat is te merken aan demonstraties die ontaarden in vernielzucht, een eigenschap die gevoed wordt door boosheid.

Ook de verdeeldheid op sociale media en de discussies die uitlopen op scheldpartijen zorgen er voor dat er nog meer lagere energie vrijkomt. Velen, ook spirituele mensen, doen er gretig en blind aan mee. Ze vergeten er zelfs het idee -dat ze zelf hoog in het vaandel dragen- mee, dat men niet mag oordelen over anderen en dat men iedereen 'moet' lief hebben.

Gouden kansen

We leven in een tijd waarin men gouden kansen aangeboden krijgt, om trauma’s te verwerken. Niet alleen trauma’s uit dit leven maar ook die van uit andere levens. Stel dat je tijdens een oorlogssituatie in gevangenschap als proefkonijn dienst deed? Stel dat je zonder je toestemming injecties toegediend kreeg? Stel dat je in één of meerdere levens, gemarteld en/of omgebracht bent door regeringsfunctionarissen, met medeweten van de regering en de industrie, de rijke mensen toen, religieuze organisaties, de eigen bevolking, enz… Denk je niet dat je in je laatste uren een geweldig trauma opgebouwd hebt? Denk je niet dat dat, invloed heeft op dit leven? Op de manier waarop je nu denkt over autoriteiten en vaccinaties bijvoorbeeld? Denk je dat, als je blijft volharden in achterdocht, angst én boosheid dat de wereld daar beter van zal worden? Dat die volharding je zal bevrijden van die trauma’s? ....?

Nogal wat mensen vergelijken de huidige situatie rond covid-19 met dat wat gebeurt is tijdens de holocaust. Een vergelijking die niet opgaat natuurlijk. De huidige situatie is totaal anders. Er kan wel een connectie zijn. Kan, omdat nogal wat mensen 'mogelijk' een vorig leven in die periode gehad hebben. Een leven waarin ze 'mogelijk' te maken hebben gehad met onderdrukking en mishandelingen. Wat natuurlijk kan leiden tot trauma's.

Als men vaardigheden, interesses, enz... uit vorige levens kan meebrengen en die tot uiting kan brengen in dit leven is het ook mogelijk dat trauma's tot uiting kunnen komen. Ze worden getriggerd door huidige gebeurtenissen en situaties. Je reactie er op is bepalend voor het al dan niet loslaten van die trauma's.

Opruimen en loslaten

Wij verbazen ons er over dat veel spirituele mensen zich scharen achter organisaties die informatie delen, die ook niet altijd juist is. Wij verbazen ons er over dat zij (klets) goeroes volgen die hen zeggen wat ze moeten denken en dat wat zij (die klets-goeroes) zeggen, allemaal juist is.

Als spiritueel mens zou je beter moeten weten en het eigen denken én handelen onderzoeken op zaken die je in je spirituele groei belemmeren. Normaal gezien zou je dat toch moeten weten. Misschien geef je zelf, anderen de raad om op te ruimen én los te laten. Ruim liever eerst je eigen trauma’s en boosheid op voor je anderen raad gaat geven. Gebruik je intuïtie om verder te kijken dan je neus lang is.

Een mens met een opgeruimd denken is een vrij mens!

Eddy en Rita


«   »