Home » Inzichten » Hooggevoeligheid is een spiritueel instrument

Hooggevoeligheid is een spiritueel instrument

Hooggevoeligheid is een spiritueel instrument, leer het te gebruiken! Zoals het is met ieder redelijk ingewikkeld instrument: men ‘moet’ het leren gebruiken.

Wat ons betreft is het niet (meer) ingewikkeld. Vroeger wel. Wat moet je er mee als je iemand iets hoort verklaren en je voelt (weet) dat die persoon liegt? Wat moet je er mee als je iemand ziet lachen en je ziet die zelfde persoon hardop huilen in zijn/haar binnenste. Wat moet je er mee als …, vul het zelf maar aan, als hooggevoelig persoon weet je ook wel hoe het er uit ziet.

Hoe, in godsnaam, kan ik leren omgaan met mijn hooggevoeligheid?

Daar bestaan geen gepaste lessen en/of cursussen voor. Vergeet het maar dat je het kunt leren van iemand anders. Anderen kunnen je wel inspireren en je zult die inspiraties zelf ‘moeten’ uitpluizen om er achter te komen hoe één en ander voor jezelf in elkaar zit. Je hooggevoeligheid laat je dus werken, als geen ander. Zelf hebben wij dat altijd als gunstig ervaren. Voor een hooggevoelig persoon is er niets maar dan ook niets, dat er ooit altijd hetzelfde zal blijven uitzien. Je zult nooit kunnen gaan zitten en zeggen: “Nu ben ik waar ik wou zijn en laat het nu zo maar blijven!” Dat laat je hooggevoeligheid zelf niet toe.

Als je iets bereikt hebt, staat er al weer iets anders te wachten om onderzocht te worden. Soms zou je willen dat het anders was maar nee, vergeet het maar. Zelf ervaren wij dat als zeer gunstig. Onze hooggevoeligheid heeft er voor gezorgd dat wij samen gekomen zijn. Beiden zaten wij, voor wij elkaar leerden kennen, in een relatie waar veel mensen voor zouden tekenen. Niet wij, wij zagen dat het goed was maar niet Perfect.

Bijna gelijktijdig lieten wij aan het goddelijke weten dat dat, niet voldoende was en dat we iets wilden dat volledig bij ons paste. We kenden elkaar nog niet. Veertien dagen later leerden wij elkaar kennen en 3 maanden later woonden we samen. Dat was in 2005, nu 2020 zijn we nog steeds samen en genieten we nog altijd van elkaar en van de diepgaande gesprekken die wij nog dagelijks voeren.

Emoties

De meeste berichten die over hooggevoeligheid gaan, gaan over de emoties die hooggevoelige mensen ervaren en die hen meestal teisteren. Onze ervaring is dat emoties totaal onbelangrijk zijn. Natuurlijk voel je veel. Anders zou je niet hooggevoelig zijn.

Wat emoties betreft kunnen wij je alvast vertellen dat wanneer je "in de stroming van je eigen leven" komt je nooit meer emotionele problemen zult ervaren. Alvorens je zover bent heb je natuurlijk heel wat watertjes door zwommen en veel keuzes gemaakt, goede en minder goede uiteraard. Dat alles hoort er gewoon bij. Wie geen keuzes maakt, komt niet vooruit en blijft geteisterd worden. Hoe dat komt schrijven we in ons inzicht “Drijfveer tot spirituele ontwikkeling”.

Je emoties herkennen is niet zo moeilijk, je bent blij, of boos, of droevig, of … Heel eenvoudig. Minder eenvoudig is er achter te komen waarom dat zo is. Het waarom is aanvankelijk niet zo belangrijk. Het is belangrijker te weten hoe emoties werken. Als je angstig bent krijg je een impuls om te vluchten of stokstijf te blijven staan. Zo geven emoties jou aan of een situatie veilig is of niet. Het is het instinct dat bij het lichaam hoort en er op gericht is om het lichaam te beschermen en in stand te houden. Als men dit doorheeft kan men er aan denken om een meer “natuurlijke controle over de emoties” te krijgen. Op een natuurlijke controle van de emoties volgt een functionele aanwezigheid, die voedend is voor jezelf én de wereld.

Belangrijk om te weten is dat je ‘zelf’ kiest welke richting je uitgaat met de emoties die je ervaart.

1. Je voelt jezelf het slachtoffer van je hooggevoeligheid en neemt de arme-ik-rol aan.

2. Je bent die rol beu en je onderzoekt wat emoties zijn en waarvoor ze dienen.

3. Je neemt afstand van de verlammende emoties en je geeft je leven een geheel andere wending.

4. ....

In verband met de vrije wil zijn er nog meerdere mogelijkheden. Alles hangt af van de keuzes die je 'zelf' maakt.

Los je psychische problemen op!

Emoties kunnen duiden op psychische problemen die opgelost ‘moeten’ worden, voor men verder kan. Wij schrijven, kunnen, omdat niet alle emoties voortkomen uit psychische problemen. Zelfonderzoek is dus heel belangrijk! In ons inzicht “Los je psychische problemen op!”, schrijven wij dat als men verder wil op de spirituele ladder, men de psychische problemen ‘moet’ oplossen, alvorens men verder kan. Dit is noodzakelijk want psychische problemen werpen een muur op te midden van het spirituele pad dat men wil volgen. En dat een hooggevoelig persoon een spiritueel pad volgt staat vast. Of je het nu weet of niet, of je het nu wilt of niet, je volgt een spiritueel pad. Vroeg of laat kom je daar zelf wel achter.

Spiritueel instrument

Het is geen toeval dat je hooggevoelig bent. In eerste instantie heb je het instrument hooggevoeligheid mee gebracht om enkel en alleen maar voor jezelf te gebruiken. Op één of andere manier ‘voelt’ het bekend. Het enige probleem bij de meeste hooggevoelige mensen is dat ze vergeten zijn hoe ze het kunnen gebruiken. Waardoor ze weinig of geen vertrouwen hebben in hun kunnen. Door dit gebrek aan vertrouwen snijdt men zichzelf af van het goddelijke. Men ‘denkt’ alleen op de wereld te staan. Dit is enkel werkzaam in het eigen denken. In werkelijkheid ben je NOOIT alleen!

Bij het juiste gebruik van de hooggevoeligheid kan men, uit vrije wil, een brug tussen de materiële wereld en het goddelijke zijn.

Eddy en Rita


«   »