Home » Inzichten » Hooggevoeligheid en de arme-ik-rol

Hooggevoeligheid en de arme-ik-rol

Veel mensen voelen zich slachtoffer van de omstandigheden en nemen de arme-ik-rol aan. Waarmee ze hun kracht gewoon weg geven aan hen, die volgens hen, de schuld hebben aan die omstandigheden.

Het is een vicieuze cirkel waar men maar niet uit weg raakt.

Dat niet alleen hooggevoelige mensen in de arme-ik-rol kruipen weten wij ook wel. Veel mensen voelen zich het slachtoffer van de omstandigheden, die nooit blijken overeen te komen met hun eigen wensen. Velen schuiven de schuld, van de onprettige omstandigheden waar zij zich in bevinden, door naar anderen. Deze manier van handelen, kan nooit leiden tot een voedende, blijvende oplossing. In hun verhalen vertellen ze graag over ‘hun’ ellende die in de meeste gevallen nog ellendiger is dan de ellende van anderen. Dit leidt enkel tot het verheerlijken van het lijden.

In dit inzicht richten wij ons expliciet tot HSP’ers

in dit inzicht richten wij ons expliciet tot hooggevoelige mensen. Waarom? Omdat wij uit ervaring weten dat hooggevoelige mensen, meestal, vooruit willen. Zij zijn steeds op zoek naar verbetering. Dit is gewoon zo omdat je hooggevoeligheid je voortstuwt. Er is een drang naar perfectie, dit is niet ziekelijk. Het is zo omdat je, je eigen goddelijke Zelf tot uiting wil brengen. En dat goddelijke Zelf leunt aan de perfectie.

Waarom kiezen velen voor de arme-ik-rol?

Dat is nog maar de vraag. Velen, ook al willen ze dat niet, kiezen voor de arme-ik-rol. Sommigen vinden dat dit bij hooggevoeligheid hoort. Je weet wel: “Ach, men begrijpt mij niet. Ik ben anders dan anderen. Ik ben … ja, alle dingen die je maar kunt bedenken waardoor je in die arme-ik-rol blijft zitten.”

Het bewustzijn van hooggevoeligheid

Alles op deze wereld bestaat uit bewustzijn. Er zijn heel veel verschillende bewustzijnslagen. De energieën van die verschillende bewustzijnslagen zoeken elkaar op. Omdat mensen mede-scheppers zijn, kunnen ze er voor kiezen om zich aan te sluiten bij een bewustzijn dat hen het beste ligt en daar alles scheppen wat ze maar willen. Vandaar dat men voortdurend op zoek is naar één of meerdere groepen waar men zich in thuis voelt.

Wij zijn dit jaar (2020) 62 jaar geworden. Wij hebben onze hooggevoeligheid beleefd en onderzocht in een periode waar nog geen sprake, toch niet zoals nu, was van hooggevoeligheid. Je was gewoon een raar kind of wat dan ook. Er werd niet zo veel aandacht aan besteed. Er was dus ook niet echt een definitie over hooggevoeligheid. Bijgevolg werden wij ook niet beïnvloed door een gedefinieerd beeld over hooggevoeligheid.

Men is steeds meer te weten gekomen over hooggevoeligheid en het wordt nog steeds verder onderzocht. Men probeert hooggevoeligheid te vangen binnen kaders die 'mogelijk' zouden kunnen beschrijven wat het is. Geen probleem zou je kunnen zeggen, het zorgt er alleen maar voor dat men nog meer begrip krijgt over hooggevoeligheid.

Langs de ene kant is dat waar. Maar als men met de waarnemingen en de beschrijvingen die daar uit voort komen niet buiten de materiële, wetenschappelijke kaders durft te treden, is men niets met die waarnemingen. Ze zijn dan niets meer dan kaders die grenzen aangeven.

Nu, wat ons betreft en wat wij ook ervaren is, dat hooggevoeligheid een enorme spirituele kracht is. Dat beschrijven wij in ons inzicht “Hooggevoeligheid is een spiritueel instrument”.

Waarom kiezen vele hooggevoelige mensen dan voor de arme-ik-rol?

Wij merken dat als wij, op mensen die in de arme-ik-rol zitten, reageren met: “Blijkbaar geniet je van je ellende?”, of iets dergelijks dat aangeeft dat zij er voor kiezen om in die rol te blijven zitten, zij boos worden. Het lijkt wel alsof zij die rol kost wat kost willen verdedigen, om die dan ook te blijven vasthouden. Waarom doen zij dat? Vinden zij dat een hooggevoelig persoon een slachtoffer-rol 'moet' aan nemen? Vindt hij/zij die rol leuk? Neen, zeggen de meesten en toch verdedigen ze die rol. Waarom?

U ziet, veel vragen om over na te denken

Hoe het komt dat het zo werkt, beschrijven we in ons inzicht "Het bewustzijn van hooggevoeligheid". Als je werkelijk hooggevoelig bent en een oplossing wil die je leven aangenamer, spiritueler, vreugdevoller maakt, wil je werkelijk weten hoe één en ander in elkaar zit. Je WILT gewoon een oplossing.

Maak gebruik van je eigen denkvermogen én de eigen WIL om uit de arme-ik-rol te stappen!

Eddy en Rita


«   »