Home » Inzichten » Het bewustzijn van hooggevoeligheid

Het bewustzijn van hooggevoeligheid

In ons inzicht “Hooggevoeligheid en de arme-ik-rol” schrijven we over een collectief bewustzijn van hooggevoeligheid. In dit bewustzijn kan men alle informatie vinden die ooit over hooggevoeligheid gedefinieerd is. We schreven ook dat men medeschepper is van dat bewustzijn.

Hoe dat in zijn werk gaat is niet zo moeilijk te begrijpen. Men kan het vergelijken met een opslagmedium waar iedereen iets kan in opslaan en ook kan uit halen.

Zo heeft men een hoger en ook een lager collectief bewustzijn. Hieronder beschrijven we wat er gebeurt als men schept van uit het lagere denken in het lagere collectieve bewustzijn.

Herhaling

Iedereen weet dat men zich door herhaling, bepaalde handelingen en informatie eigen kan maken. Het gehele onderwijsgebeuren is gebaseerd op herhaling. Certificaten en diploma’s worden uitgereikt aan hen die goed zijn in het herhalen van de beschikbaar gestelde leerstof. Wie goed kan herhalen is een goede student.

Lang genoeg herhalen!

Als men iets lang genoeg herhaalt krijgt dat specifieke onderwerp, ook al klopt het niet, een bestaansrecht. Als veel mensen geloven dat iets werkt zoals men aanneemt dat het werkt, zal het, ook al is het niet waar, opgenomen worden in het collectieve bewustzijn waar men zich mee vereenzelvigd. Als mede-schepper is men dan mede-eigenaar van de definities die - beperkt en/of niet volledig waar zijn - opgenomen worden in dat bewustzijn.

Pervertering van de waarheid

Omdat de meeste definities voortkomen uit gebrekkige observaties (niet voldoende spiritueel inzicht in de materie) krijgt men een pervertering van, in dit geval hooggevoeligheid. Deze observaties en definities worden opgeslagen in het lagere collectieve bewustzijn van hooggevoeligheid.

Waardoor men uit het, zelf mede-geschapen, geperverteerde, collectieve lagere hooggevoeligheid-bewustzijn gaat putten. Uit dit bewustzijn worden dan de volgende onwaarheden als waarheid geput; “Het is normaal dat hooggevoelige mensen het moeilijker hebben dan anderen.”, “Door hun hooggevoeligheid kunnen zij niet zo goed functioneren in een liefdeloze maatschappij dan anderen.”, "Ik ben hooggevoelig, dus een slachtoffer van ...", enz … Men is deze pervertering gaan aanvaarden als waarheid.

Vraag jezelf af ...

Door jezelf af te vragen of alles wat er over hooggevoeligheid gedefinieerd is en/of als waarheid aanvaard wordt, waar is, komt men heel dikwijls tot een geheel andere vaststelling. Een vaststelling die je een duidelijk beeld geeft over je eigen hooggevoeligheid.

Daar stopt het absoluut niet mee, want je hooggevoeligheid heeft nog heel wat aangename verrassingen in petto. Deze aangename verrassingen liggen opgeslagen in het hogere collectieve bewustzijn. Als je de moed hebt om jezelf onder de loep te nemen en dat er uit te zetten, wat niet voor jou voorbestemd is krijg je toegang tot dit hogere bewustzijn. In feite kom je er achter dat dit nooit gesloten geweest is, je dacht alleen maar dat het voor jou gesloten was.

Onze ervaring is dat, dat bewustzijn onuitputtelijk is. Dit in tegenstelling tot het lagere bewustzijn dat altijd moet rekening houden met de getrokken grenzen van jezelf en anderen, die menen een duidelijke visie te hebben op hooggevoeligheid maar enkel kijken naar wat hooggevoeligheid betekent in normen van ongemakken, die behandelt moeten worden of die men moet negeren en/of er maar bij 'moet' nemen.

Eddy en Rita


«   »