Home » Inzichten » Het spiritueel aspect van hooggevoeligheid

Het spiritueel aspect van hooggevoeligheid

Wat hooggevoeligheid betreft krijgt de wetenschap pas interesse als er iets te onderzoeken is. Het wordt echt interessant als er mankementen te onderzoeken zijn.

Men gaat zich dus richten op het 'lijdende aspect' van hooggevoeligheid. Waardoor hooggevoeligheid eerder als een handicap beschouwd wordt en het onderzoek een richting volgt waarin hooggevoelige mensen altijd hulp nodig hebben.

Doch, zonder rekening te houden met het spirituele aspect van hooggevoeligheid kan men er geen diepere inzichten over verwerven. Een wetenschappelijke verklaring kan leiden tot het beschrijven van bepaalde gedragingen die men veelal bij hooggevoelige mensen ziet.

Die beschrijvingen komen voort uit het lineaire analytische denken dat weinig aan de verbeelding overlaat. Men ‘hoopt’ op die manier tot een bepaalde conclusie te komen waaruit men eventueel een behandelmethode kan filteren.

De wetenschappelijke weg is een mechanische weg die gericht is op resultaten, ‘als-dan’. Men analyseert de ‘hulp vrager’ aan de hand van een aantal bekende symptomen die blijven terug komen en stelt een diagnose vast die mogelijk zou kunnen leiden naar een oplossing waarin de hulp vrager zich een tijdje goed voelt. Dit is een goede methode om machines te herstellen. Het probleem is dat een mens geen machine is. Er is geen enkele mens die op dezelfde manier reageert op een behandeling en/of medicatie.

Wetenschappers zijn niet zo erg geïnteresseerd in het spirituele aspect, dat is ook niet opgenomen in hun opleiding. De meeste hulp vragers hebben (nog) geen notie van hun eigen spiritualiteit en vragen om resultaten. De verhouding hulp-verlener en -vrager is dus in evenwicht.

Op zich is dit voldoende voor hooggevoelige mensen die zich (nog) niet bewust zijn van hun eigen spiritualiteit. Het is ook voldoende voor hen die nog volop bezig zijn, met hun draai te vinden in deze materieel, verdichte wereld. Om tot een spirituele houding te komen is het noodzakelijk dat men zijn/haar draai gevonden heeft in dit leven, opdat men tot een bepaald evenwicht kan komen, dat kan leiden tot spirituele volwassenheid. Een volwassenheid waarin men het eigen aandeel kan zien in dit leven.

Ook wij zijn niet zonder vallen en opstaan door dat proces heengegaan. Wie onze inzichten leest zal dat ook kunnen vaststellen. Op een gegeven moment hebben wij ook voor de keuze gestaan om uit dit leven te stappen of door te gaan. Wij kozen voor het leven!

Wat is spiritualiteit niet?

Vroeger had men het idee dat spiritualiteit enkel voorbehouden was aan religieuze mensen. Via deze mensen kon men dan contact maken met een god die door die vertegenwoordigers tot de mensen sprak. Het was uitgesloten dat gewone mensen rechtstreeks contact met god konden hebben.

Later is men er via de new age beweging achter gekomen dat ook de gewone mens spiritueel is. Er kwamen allerlei behandelmethodes en ook psychedelische middelen om de hoek kijken om het spiritueel gevoel op te wekken. Het idee was, als het goed voelt, is het goed. Dit was een bijzonder oppervlakkige spiritualiteit. Men is die behandelmethodes en ook die psychedelische middelen, als spiritueel gaan omschrijven.

Tegenwoordig plaatst men alles wat maar enigszins met het alternatieve te maken heeft onder de noemer spiritualiteit. Dit wekt enkel de 'schijn' dat men met spiritualiteit bezig is. De meeste mensen die er mee bezig zijn noemen als hobby, spiritualiteit. Velen willen er graag een beroep van maken.

Dit alles kan een bepaalde structuur bieden maar het is zeker geen spiritualiteit. Het zijn enkel maar lapmiddeltjes die je een goed gevoel 'kunnen' geven. Voor zolang het duurt natuurlijk.

Wat is spiritualiteit dan wel?

Dat is niet zo moeilijk te beantwoorden. Spiritueel leven is een leven waarin men notie heeft van de eigen goddelijkheid. Men kent de eigen capaciteiten en talenten en stelt die zonder voorwaarden ten dienste van God en alles wat met God te maken heeft. Alles dus!

De structuren die men voorheen kon vinden in religie en/of alternatieve stromingen hebben zijn werk gedaan en hoeven niet meer meegenomen te worden in het spirituele gewaar-zijn. Men heeft ze niet meer nodig en men kan ze gemakkelijk los laten.

De 'Energie' die wijzelf 'God' noemen is in alles maar dan ook alles aanwezig en zichtbaar. Dit is niet zo maar een verzinsel, het is de werkelijkheid. De enige werkelijkheid in feite.

Wat heeft dit met hooggevoeligheid te maken?

In ons inzicht “Hooggevoeligheid is een spiritueel instrument”, schrijven we dat hooggevoeligheid een instrument is dat men niet zo maar meegebracht heeft in deze incarnatie. Het is geen toeval dat jij hooggevoelig bent! Er is over nagedacht alvorens jij incarneerde. In verband met de vrije wil heb jij de keuze wat je met dat instrument wil doen. Je mag het op de verkeerde manier gebruiken, zodat het niet optimaal werkt. Je mag het in de kast leggen (negeren), alhoewel dat nogal moeilijk is. Meestal sta je toch onder de invloed van de werkingen van je eigen hooggevoeligheid. Je kunt er dus niet van gaan lopen.

Nog beter is dat je je hooggevoeligheid gebruikt om je af te stemmen op het goddelijke en te vragen wat je er zoal mee kunt doen. Het liefst goede dingen die voedend zijn voor jezelf en de wereld.

Ga nu niet direct naast je schoenen lopen maar met je hooggevoeligheid heb je een streepje voor wat intuïtie betreft. Bij het juiste gebruik komt men veel sneller aan informatie dan mensen die minder gevoelig zijn. Het heeft dus voordelen, je moet ze alleen maar (willen) zien.

Eddy en Rita


«   »