Home » Inzichten » Spiritualiteit en wetenschap

Spiritualiteit en wetenschap

Wat is wetenschap? De meest eenvoudige, verklarende samenvatting van wetenschap is “meten is weten”. Iets dat meetbaar is kan beschreven worden. Op beschrijvingen die door middel van observaties ontstaan zijn, volgen meestal meetbare resultaten.

Alles wat buiten die meetbaarheid valt, is ongekend en ‘moet’ onderzocht worden. Het blijft ongekend zolang het niet onderzocht en/of gemeten is. Sommige zaken zijn gewoon niet te onderzoeken, omdat ze nu eens zo zijn en dan weer anders.

Tolerantie

Die meetresultaten zijn belangrijk om tot conclusies te komen die mogelijk kunnen leiden tot definities. Deze definities geven een houvast als het om resultaten van materiële aard gaat. Één meter is één meter. In veel zaken van materiële aard, kan men zich geen toleranties veroorloven. Een meter is een meter, 1% meer of minder kan een ingewikkelde constructie doen in storten. Een eenvoudige vergelijking, als men 1 poot van een stoel ½ cm langer of korter maakt zal de stoel wankelen. De poten moeten dus gelijk zijn aan elkaar. Een stoel met ongelijke poten ga je niet aankopen.

Chemische samenstellingen worden gevaarlijk als men niet de juiste hoeveelheden door elkaar mengt. Dus meten gaat ook over veiligheid. Meten gaat ook over geld en is dus belangrijk op economisch gebied. Want men wil loon naar werken. Men meet de tijd die men spendeert aan werk en men krijgt daar een loon voor dat berekent is volgens een aantal criteria.

Het is vrij eenvoudig, in het materiële leven is alles met geld te meten. Politici, dokters, notarissen, voetballers, enz… krijgen een grotere waarde aangemeten en verdienen dus een hogere beloning. Arbeiders moeten harder werken en krijgen een lagere verloning. Deze ongelijke verloning is ontstaan door meetresultaten waarin men de ene mens boven de andere plaatst. Waarom zou een notaris of een voetballer meer moeten verdienen dan een loodgieter bv? Wat is daar de zin van?

De vaststelling is dat als het om materiële zaken gaat men geen of weinig tolerantie toestaat. Als het aankomt op het meten van menselijke waarden neemt men het niet zo nauw. Wat in onze ogen nogal wetenschappelijk waardeloos is. Bij medicijnen bv staat men toleranties toe die zorgen voor bijwerkingen. Als men diezelfde tolerantie toestaat bij een gebouw stort dat in. Zo zijn er ook mensen die instorten bij het langdurig innemen van medicijnen. Wetenschappelijk gezien is het dus toegestaan dat mensen instorten en gebouwen niet?

Een mens is geen machine en zou ook niet op die manier benadert mogen worden. Onze wetenschap is door de jaren heen machinaal geworden en heeft de pretentie gekregen dat alles wetenschappelijk verklaarbaar is. Ze betaald daar nu (2020) in volle corona-crisis de prijs voor. Bij veel mensen is de wetenschap van het zelf opgerichte voetstuk gevallen.

Spiritualiteit is (nog?) niet meetbaar

De wetenschap heeft geen of toch heel weinig interesse in spiritualiteit. Gewoon omdat het niet meetbaar is. Men kan meten tot aan de kleinste bekende deeltjes in de materie om dan te ondervinden dat men die door de eigen observaties verandert van materie naar energie en andersom. Men heeft dus zelf invloed op de materie. En dat is op zijn minst gezegd toch wel spiritueel te noemen!

Niet in evenwicht

Een persoon die zich niet bewust is van zijn/haar spiritualiteit is niet in evenwicht. De wetenschappelijke benadering is er één die aan de hand van een aantal observaties een behandelmethode voorstelt die gericht is op het ‘fiksen’ van mankementen, zonder rekening te houden met het spirituele welzijn van de mens in zijn totaliteit. Dat gebrek aan spiritueel inzicht van de wetenschap, doet mensen op zoek gaan naar alternatieve methodes die hen 'eventueel zouden kunnen' in evenwicht brengen.

Doch, die alternatieve behandelmethodes zijn ook niet zaligmakend. De behandelaars hebben meestal wél notie van spiritualiteit. Maar hun methodes zijn gericht op ‘helpen’. Dit komt omdat zij in hun praktijk alleen maar te maken krijgen met mensen die hulp vragen en resultaten willen zien. Dit zet een behoorlijke druk op de behandelaar, waardoor die het gevoel krijgt dat die kost wat kost met resultaten ‘moet’ komen. Vandaar dat bijna alle methodes enkel gericht zijn op het verlenen van een goed gevoel. Dat weliswaar maar tijdelijk is. Niet blijvend dus.

Één ding staat vast.  De observaties en bijgevolg ook de referentiekaders van, zowel de reguliere - als de alternatieve geneeskunde, zijn beperkt tot het behandelen van mensen die uit evenwicht zijn. Deze mensen geven niet weer hoe een mens in zijn “Meest Perfecte Vorm” zou kunnen leven, als hij/zij, zich maar een klein beetje bewust zou zijn van de eigen spirituele kracht.

Spirituele kracht is eeuwig dynamisch en bijgevolg niet meetbaar. Oneindigheid kan niet gemeten worden. Het is dus totaal oninteressant voor wetenschappers.

Eddy en Rita


«   »