Home » Inzichten » Streven naar Perfectie

Streven naar Perfectie

Al zo lang wij beiden leven, streven wij naar Perfectie. Ook nu voel ik (Eddy) de drang om een perfecte tekst te schrijven. Als de tekst af is lees ik hem voor aan Rita en bespreken we wat er uit kan, wat er in mag blijven, wat er nog aangevuld kan worden, enz …

Ook aan deze website besteed ik veel aandacht en tijd. Het ‘moet’ er gewoon goed uitzien, het ‘moet’ aantrekkelijk zijn. De teksten ‘moeten’ verifieerbaar zijn, ze ‘moeten’ zo opgesteld zijn dat men er geen speld tussen kan krijgen. Als er al iemand reageert op een tekst - wat nooit voorkomt – met een duidelijk, helder, van kennis getuigend commentaar, bespreken wij dat en passen dan eventueel de bewuste tekst aan. Of we verwijderen die gewoon, daar doen we niet moeilijk over.

Meer van "Je-Zelf" in de materie brengen

Veel mensen ervaren dat streven naar perfectie als een last, terwijl het geen last hoeft te zijn. Integendeel, zelf ervaren wij het als een extra uitdaging. Er is altijd iets dat beter kan, er is altijd iets om naar uit te kijken, om te verbeteren. Als men niets meer heeft om te verbeteren wordt het leven gewoon saai. Voor ons werkt dat toch zo.

Door jezelf te verbeteren breng je ook “Meer van Je-Zelf” in het fysieke bestaan. Je hebt “Meer van je Hogere Zelf” in de materie gebracht. Dit "Meer" kan je niet bereiken door je drang naar Perfectie uit te schakelen. Als je dat doet is er niets meer om naar uit te kijken. Je hebt dan misschien wel een goed leven, waarin je alles hebt wat je hartje verlangt. Maar er zal geen échte tevredenheid zijn. Het is meer een berusting. Ja, zeg je dan, er is niets meer te bereiken in dit leven. Ik heb wat ik wil en daar ‘moet’ ik dan tevreden mee zijn. Einde!

Met het juiste inzicht is streven naar Perfectie een zegening!

Bovenstaande kan misschien als dom overkomen. Zeker als je het streven naar Perfectie als een last ervaart. Het laatste, daar gaat het dus over. Je ervaart het streven naar Perfectie als een last? Waarom?  Omdat je er niet genoeg inzicht over hebt. Hulpverleners en ook anderen die 'last' hebben van hun drang naar Perfectie, zullen je vertellen dat je moet leren omgaan met dat streven. Kortom, je moet je drang afzwakken, onder controle hebben. Ook al voel je, dat dat niet de juiste houding is.

Waar gaat dit streven naar perfectie eigenlijk over? In eerste instantie gaat het over jezelf. Jij bent de persoon die het gevoel heeft dat alles Perfect ‘moet’ zijn. Hier komt je eigen onderscheidingsvermogen om de hoek kijken. Je ‘moet’ aan jezelf toegeven dat JIJ de persoon bent die Perfectie nastreeft. De volgende vraag, die je jezelf ‘moet’ stellen is: ‘Kan ik van anderen verwachten dat zij zo Perfect zijn zoals IK het wil?’.

Antwoord 1: Ja? Ben je dan ZELF zo Perfect dat je dat ook kunt eisen van anderen?

Antwoord 2: Neen? Goed zo! Maar als je toch nog de kleinste verwachtingen naar anderen hebt. Laat die dan los. Ook anderen hebben een vrije wil en mogen daarmee doen wat zij willen. Het is zinloos om je met hen bezig te houden, hen proberen te veranderen, opdat ze zouden passen in jouw beeld van Perfectie.

Materiële Perfectie

Het is zeer moeilijk om de Perfectie in de materie te brengen. Materiële omstandigheden zijn vergankelijk. Alles wat in de materie geschapen is, vergaat vroeg of laat. Men weet nooit of een materieel iets eeuwig zal blijven bestaan. Oude bouwwerken, zoals piramides bv, zullen uiteindelijk, als ze niet onderhouden worden, afbrokkelen en vergaan. Het streven naar Perfectie in de materie is bijgevolg een illusie.

Waarom heeft men dan die drang naar Perfectie?

Ergens hebben 'alle mensen' het gevoel dat er meer te halen is uit het leven. Hierboven schrijven we dat men die Perfectie niet in de materie kan vinden want materie is vergankelijk en kan nooit zonder toedoen van de mens Perfectie blijven vasthouden. Er zullen altijd elementen zijn die de Perfectie tegenwerken. Bij bouwwerken zijn dat de weersomstandigheden. Een persoon die als zijn/haar Perfecte beeld heeft, alles op de wereld te bezitten, zal daar nooit toe komen omdat er buiten zichzelf nooit iemand zal zijn die dat toestaat. Blijvende Perfectie is dus niet te vinden in de materie.

Waarom heeft men die drang naar Perfectie dan? Wat is daar het nut van? Men heeft die juist omdat er meer uit het leven te halen valt. Als men die drang niet zou hebben zou er ook geen verlangen naar dat meer zijn. Het is echter een ‘meer’ dat niet te vinden is in de materie maar binnen in zichzelf. Men kan die Perfectie niet vinden door er buiten zichzelf naar op zoek te gaan. Door dit te doen gaat men zichzelf verwijderen van de Perfecte Staat. Men gaat van anderen eisen dat zij jou die Perfectie moeten tonen. Zodat jij een tevreden gevoel krijgt over dat wat je bij anderen bereikt hebt. Dat gevoel is gewoon niet echt want er zal nooit iemand buiten jezelf zijn die jou die perfectie kan geven.

Het gehele streven naar Perfectie is er dus op gericht dat jij, bij jezelf naar binnen gaat en op zoek gaat naar je eigen Innerlijke Perfectie. Je wéét dat die daar ergens aanwezig is. Als dat niet zo was zou je ook niet naar Perfectie streven.

Was deze tekst bij het nalezen Perfect? Neen, er is wat weggehaald en wat bij gezet. Is hij nu Perfect? Daarnet nog wel, nu niet meer. Toch publiceren we hem en lezen hem morgen nog eens na en verbeteren wat verbetert kan worden. Soms is dat maar een punt of een komma.

Nogal wat mensen vinden van Perfectie dat het stilstand is. Onze ervaring is dat Perfectie dynamisch is. Perfectie zet ons aan om nog meer Perfectie in ons leven te brengen. Het stopt NOOIT!

Eddy en Rita


«   »