Home » Inzichten » Slechte film?

Slechte film?

Op onze homepagina schrijven we dat we in een tijd leven waarin veel onvolkomenheden aan het licht gebracht worden. Het lijkt maar niet te stoppen. We worden niet meer met rust gelaten. Men is nog niet bekomen van het één en het ander staat al klaar. Het vraagt heel wat energie én ook onderscheidingsvermogen van ieder van ons om er mee om te kunnen blijven gaan. Veel mensen menen in een slechte film te figureren en in zeker zin is dat ook zo.

Grotesk

Alle items die aan bod komen worden op een groteske manier uitvergroot. Geen enkel onderwerp ontkomt er aan. Dit uitvergroten gebeurt niet zo maar, het heeft een bepaalde reden. Er zal altijd wel iets zijn waar men mee rond de oren geslagen wordt. Iedereen, tenzij men zich opsluit zonder tv en internet, komt er mee in aanraking. Dit zou voldoende moeten zijn om ieder mens tot nadenken te stemmen.

Nadenken over wat deze items met je doen en wat je gedachten er over zijn. Of die gedachten nog stroken met de huidige tijd. Wordt het niet tijd dat men uit verouderde gedachten overstapt naar een vernieuwend denken? Dat men aan het nieuwe normaal een andere definitie gaat koppelen dan alleen maar de beperkingen die het eigen denken er aan geeft?

Verouderde hypnotische patronen

We zullen het heel éénvoudig stellen, opdat iedereen onmiddellijk begrijpt wat wij bedoelen. Vroeger was er een tijd dat men automatisch, samen met de huidskleur een label van inferieur en/of superieur meekreeg. Je moest er niet aan denken dat je uit die rol kon komen. Een relatief lang verleden van onderdrukken en onderdrukt worden had die definities vastgelegd. Iemand die er anders over dacht was niet normaal en moest, soms op gewelddadige manier, verwijderd worden. Geweld zorgde voor het nog dieper zinken in die als van zichzelf aangenomen patronen.

Die patronen zien we nu op een groteske manier terug komen om losgelaten, geheeld te worden. Toch houden nog veel mensen zich vast aan één of andere rol waarin ze zichzelf al naargelang het eigen gevoel, van het moment, als inferieur of als superieur zien. Zolang men zichzelf zo ziet zal men nooit uit die patronen kunnen stappen. Het gaat niet enkel over huidskleur, ook mensen die anders geaard zijn komen ruim aan bod. Ook tradities krijgen de kans om herzien te worden. Regeringen en ook financiële instellingen zijn aan verandering toe. Noem een onderwerp en het is er bij. Op één of andere manier zal het uitvergroot worden.

De meeste mensen hebben bepaalde ideeën van hoe iets of een situatie volgens hen zou ‘moeten’ zijn. Waardoor zij komen vast te zitten in beperkende patronen. Alle groteske uitingen die nu zichtbaar zijn, kunnen er voor zorgen dat ieder mens individueel, tot een bepaalde visie over zichzelf kan komen, zodat hij/zij het eigen denken en de eigen manier van leven kan bijstellen.

En bijstellen zal men. Is het niet goedschiks dan is het maar kwaadschiks.

Schuif je eigen boosheid niet door naar anderen

De vele groteske uitingen leiden allen tot boosheid over de dingen die verloren gaan en die men kost wat kost wil bewaren voor … ? Het nageslacht? Omdat men er zich goed bij voelt, ook al is het niet goed? … Blijkbaar is loslaten en veranderen voor veel mensen een groot probleem. Onze ervaring met boosheid is dat men die boosheid beter niet uit naar anderen. Niet omdat het niet netjes is of omdat het een religieuze of andere waarde heeft boosheid binnen te houden.

Neen, gewoon omdat, je eigen boosheid, je uitnodigt om te kijken waar je nog mee worstelt. Het vertelt je dat je met iets zit dat er uit kan. Iets dat je los ‘kunt én mag’ laten. Iets uit een verleden dat heel dikwijls niet jouw verleden maar dat van je voorouders was. En dat jij daardoor opgezadeld zit met een haat die niet van jou is.

Door die boosheid te onderzoeken komt men op een gegeven moment in het bezit van die boosheid en kan men die als van zichzelf gaan claimen waardoor men die kan weg geven. Niet aan anderen, want die zijn niets met jouw boosheid. Geef ze gewoon aan het Universum of God of de Bron, ... Het in bezit nemen van die boosheid, is in die zin belangrijk dat je niet iets kan weggeven dat niet van jou is. Zolang je ontkent dat je boos bent, neem je die boosheid niet in eigen bezit en kan je die niet afgeven aan het goddelijke. Bijgevolg zal je eeuwig boos blijven.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf! Stap uit die slechte film en herschrijf je leven. Je kan het!

Eddy en Rita


«   »