Home » Inzichten » Revolutie van het denken

Revolutie van het denken

Het is al standaard. Een inzicht schrijven begint, bij mij altijd met de titel. Eenvoudig, de titel komt in mij op en daar moet ik het mee doen. Wat ik ga schrijven is altijd onbekend.

Soms komen er gedachten binnen waarvan ik denk: “Ja, dat zou mooi staan in deze tekst!”, om dan achteraf vast te stellen dat die gedachten helemaal niet aan bod komen. Nu hebben wij helemaal niets met revolutie, dus waarom komt deze titel dan in mij op? Ik kan er gemakkelijk aan voorbij gaan en er geen aandacht aan besteden maar zo werkt het niet. De titel blijft in me opkomen tot ik er voor ga zitten om te schrijven. De informatie die dan binnen komt hebben Rita en ik ooit al eens besproken. Heel dikwijls onder een ander onderwerp.

Omdat het nooit mijn intentie is om zomaar wat te schrijven ga ik, als ik een woord niet goed begrijp het even opzoeken. Dus revolutie, wat betekent het? Het volgende vond ik onmiddellijk nadat ik even ‘revolutie betekenis’ intikte – wat is internet toch een mooi instrument! – “Een revolutie is een plotselinge radicale omslag of verandering. Het is daarmee de tegenhanger van evolutie, wat een geleidelijke verandering is.”

Wat anderen zeggen

Ik ben niet gaan opzoeken wat anderen zeggen over revolutie. In het verleden hebben heel wat mensen zich gebogen over de betekenis en er hun eigen visie over geformuleerd. Die visie is misschien wel interessant maar in veel gevallen niet revolutionair genoeg. Een visie overnemen van anderen kan alleen maar leiden tot het napraten, citeren dus, van anderen. Dat kan wel leuk zijn en men kan daar mee laten zien dat men zelf belezen is. Maar uiteindelijk vinden wij het citeren van anderen gewoon zinloos.

Een revolutie van het eigen denken gaat om wat men zelf, werkelijk denkt over bepaalde zaken. Dat is ook de reden waarom wij op een enkele keer na nooit citeren. In dit inzicht citeren wij Plato om aan te geven hoe men anderen fout citeert, waarmee men het citaat zelf aanpast om het te doen passen in het eigen beperkte denkvermogen. Hier en daar citeren wij Jezus, omdat Jezus ook een revolutionair was. Hij had heel revolutionaire gedachten, die bij het juiste begrip voor een radicale verandering kunnen zorgen.

Wij zijn pro-revolutie

Wij zijn absoluut voor een radicale omslag van het denken. We hebben al meerdere malen ons denken een geheel andere richting opgestuurd. Wij volgen ieder voor ons onze eigen gedachten. We bespreken die samen en we stellen die indien nodig zonder morren om. Dat maakt dat wij een heel dynamisch denken hebben. Dit maakt snel denken mogelijk. Dit maakt dat wij geen citaten en of verouderde boeken nodig hebben om ons leven richting te geven. We sturen ons leven vanuit ons eigen denken zelf aan.

Bewustzijnsverruimend

Revolutionair denken werkt ook bewustzijnsverruimend. Door het denken radicaal om te switchen komt men in een versnelling terecht, die zorgt voor snellere inzichten, dus snellere oplossingen en bijgevolg een sneller loslaten van beperkende gedachten. Mensen die spiritueel gericht zijn en met bewustzijnsverruiming bezig zijn, komen op een gegeven moment uit op een snellere, hogere energie. Zij kunnen, als zij dat willen, gebruik maken van die energie om zich uit een bepaalde situatie te versnellen. Men moet dit wel absoluut willen en er dan ook voor gaan!

Het denkvermogen is een talent

Ieder mens, zonder uitzondering, heeft talenten meegekregen. Het overgrote deel van de mensheid heeft het denkvermogen als talent. Het komt er alleen maar op aan dit talent te gebruiken. Men kan het gebruiken om zichzelf binnen een bepaald kader te manipuleren waarin men zich veilig en geborgen voelt. Er zijn enorm veel kaders die daar voor kunnen dienen.

Doch, als er iets onprettig gebeurt dat dat kader doorbreekt, zonder dat men er zelf inspraak in heeft hoe dat onprettige zich zal gedragen binnen de 'eigen' veilige kaders, wordt men omver geblazen door het 'eigen' beperkte denken. Men zal verward zijn en niet weten wat te doen. Men zal aan anderen vragen hoe om te gaan met die onprettige situatie.

Een mens die zijn/haar denkvermogen optimaal gebruikt wéét hoe zich te gedragen. Wéét ook dat onprettige situaties niet blijven duren omdat niets hier op aarde eeuwig blijft duren. Hier komt het voordeel van revolutionair denken om de hoek kijken. Door snel te denken, kan men sneller handelen.

Theoretische of praktische revolutie?

Wie onze inzichten leest heeft al door dat wij erg praktische mensen zijn. Dat waar wij mee bezig zijn moet nut hebben. Ook het in overweging nemen van alles wat wij op ons pad tegen komen heeft een bepaalde functionele waarde. Rita en ik nemen alles in ons leven in overweging. We vragen ons altijd af of iets nuttig is. Is het op dit moment de moeite waard om bepaalde zaken in overweging te nemen? Soms laten we onderwerpen rusten, om die dan later in een hoger begrip door te nemen.

Wij leggen onze talenten samen om tot een hoger denken te komen. Beiden zijn wij heel blij met ons denkvermogen én de soepele manier waarmee wij er mee omgaan. Komt er nog bij dat Rita het vermogen heeft om, op een eenvoudige manier, dieper in de details door te dringen, waardoor ik dan ook weer in een hoger begrip kom. Ik heb dit schrijftalent meegebracht, waardoor ik dan weer kan opschrijven wat wij samen bespreken.

Als u, als lezer, uw 'eigen' talent ‘begrijpend lezen’ samen legt bij onze talenten is het mogelijk dat u zomaar een versnelling van uw gedachten krijgt, waardoor u zelf, in een versneld tempo, uw leven een geheel andere richting kan uitsturen. ;o)

Eddy en Rita


«   »