Home » Inzichten » Ok, ik ben spiritueel en nu?

Ok, ik ben spiritueel en nu?

Je bent er op één of andere manier achter gekomen dat je spiritueel bent. Leuk voor jou natuurlijk! Maar wat doe je er mee?

Toeval of niet?

Veel alternatieve sites zullen je vertellen dat het geen toeval is dat je die site, op dit moment, bezoekt. Ze zullen je vertellen dat je er klaar voor bent om de leringen en/of behandelingen, die zij uitbrengen te mogen ontvangen. Ze zullen je ook vertellen dat als je voor een cursus, behandeling of wat dan ook - die veel te duur is - naar hen toegaat, je investeert in jezelf.

Deze denkwijze komt voort uit de gedachte “Voor wat hoort wat!”. De waarheid echter is, dat spiritualiteit niets anders kost dan jouw onverdeelde aandacht. Als het je intentie is om spiritueel te zijn, wees het dan! Zonder voorbehoud!

Is het toeval dat jij dit inzicht nu leest? Nee, het is geen toeval. Iets in jezelf heeft je aangezet om op zoek te gaan naar een meerwaarde in je leven. Daardoor ben je nu op deze site terechtgekomen. Het had net zo goed een andere site kunnen zijn, die jou in andere bewoordingen hetzelfde verteld. Je gaat zelf op zoek tot je iets gevonden hebt waardoor je spiritualiteit getriggerd wordt. Dat kan van alles zijn. Een woord, een beeld, een levensvisie, zelfs de lay-out van een site kan zo aantrekkelijk voor je zijn dat het je aandacht blijft trekken.

Dat je aandacht er steeds naartoe gaat is geen toeval, het is gewoon een innerlijke drang die jouw ‘Spirituele-Zijn’ jou aanreikt. Hoe meer je in contact komt met je eigen ‘Spirituele-Zijn’, hoe meer die drang om in het uiterlijke naar leringen te gaan zoeken afneemt.

Uiterlijke leringen

Doordat men zich, heel onbewust meestal, zo ver verwijderd heeft van het eigen ‘Spirituele-Zijn’ gaat men op zoek naar uiterlijke leringen. Men hoopt in die leringen te vinden hoe het is om werkelijk spiritueel te zijn. Men hoopt dat als men de leringen van anderen tot zich neemt men diezelfde spiritualiteit kan leven. Laat het nu net iets anders werken. De geschiedenis geeft aan dat niet alle leringen even goed begrepen worden en dat de toepassing ervan niet werkt zoals het zou moeten zijn. Veel mensen hebben zich gewaagd aan beschrijvingen in religieuze geschriften en/of filosofieën. Als deze geschriften, die uiterlijke leringen zijn, zouden helpen, zag onze wereld er toch wel anders, liefdevoller uit, nietwaar. Over wat gaat het dan?

Wie of wat wil je zijn?

Inderdaad, het gaat over wie of wat men zelf wil zijn. Wat ga je doen als je meer spiritueel bewuster gaat leven? Ga je zelf onderricht geven? Ga je een praktijk opstarten om van te leven? Ga je …? Ja, wat ga je doen met je spiritualiteit? Deze vragen stelden wij ons ook in het verleden. Wij hadden ons leven ten dienste van God gesteld. Nog trouwens.

Er zijn ontzettend veel manieren om ‘Je-Zelf’ tot uiting te brengen en daardoor God te dienen. Wij kozen er voor om geen persoonlijk onderricht te geven. Gewoon omdat men steeds hetzelfde ‘moet’ herhalen. Wij leven ons ‘Spiritueel-Zijn’ op onze eigen manier, die ons nu het beste lijkt te zijn. We hebben er ook geen moeite mee om onze manier van leven, al naar gelang de inzichten aan te passen. Wij hebben geen enkel gevoel naar het leraarschap toe, we voelen ons eerder inspirators. Het is ook (nog) niet de bedoeling dat wij met het gesproken woord naar buiten komen.

Het komt er dus op aan wie of wat men wil Zijn!

Opruimen is de boodschap!

Je hebt dus het gevoel dat je een spiritueel wezen bent? Dat is al heel wat! De meeste mensen weten niet dat ze spiritueel zijn. Laat staan dat het hen interesseert. Ben je nu beter dan anderen? Helemaal niet, je bent een beetje in bewustzijn gestegen. Je voelt gewoon binnenin dat er ‘meer’ is dan het leven dat je nu leeft. Je wilt een beter leven. Je leven verbeteren dus.

Dat is een gegeven dat je, zelfs al denk je in bewustzijn hoger te staan dan anderen, je gehele leven bij je blijft. Wij kunnen je alvast verklappen dat spiritualiteit oneindig is. Spirituele groei stopt nooit!

Hoe meer men zich bewust wordt van de eigen spiritualiteit hoe meer men te zien krijgt. Je ziet de onvolkomenheden van anderen sneller, je ziet gemakkelijke oplossingen die anderen, als je die deelt, niet willen en/of kunnen zien.

In verband met de vrije wil ‘moet’ men anderen ook hun eigen gang laten gaan. Dat is best wel frustrerend als men gemakkelijke oplossingen ziet, die anderen niet willen en/of zien.

Bovenop dit alles krijgt men ook meer van zichzelf te zien. Men krijgt ook oplossingen aangeboden. Het moeilijkste is die oplossingen die er voor kunnen zorgen dat je nog meer spiritueel gaat leven op zichzelf toe te passen.

Komen we terug op de titel van dit inzicht: “Ok, ik ben spiritueel en nu?”. Nu? Met dit mooie inzicht en de daarmee gepaard gaande veranderende energieën heb je een mooie sleutel in handen om je ‘eigen leven’ een richting uit te sturen, die nog spiritueler is dan je ooit zou durven dromen. Dus, is je leven niet zoals je voelt dat het zou moeten zijn? Werk daar dan aan. Als iedereen dat zou doen zouden we binnen een korte tijd de hemel op aarde kunnen brengen.

Eddy en Rita


«   »