Home » Inzichten » Relatie in een hoger bewustzijn

Relatie in een hoger bewustzijn

Eerder schreven we al dat een liefdesrelatie een instrument is dat beide partners naar een relatie in een hoger bewustzijn kan leiden.

Deze keer leggen we de focus niet op het tweelingzielschap, gewoon omdat het tweelingzielschap een samenstelling is die beide partners onherroepelijk naar een hoger bewustzijn begeleidt. Bij het samenkomen worden beiden zich daar van bewust. Ze weten beiden dat dit de bedoeling is van hun samenzijn.

Waardeoordeel?

Omdat we in een dualistisch bewustzijn leven komt men bij beschrijvingen van deze aard ongetwijfeld uit bij een opsplitsing waar of niet waar. Dit bewustzijn proberen wij zo goed als wij kunnen te overstijgen. Het hangt dus af van de lezer en het bewustzijn van de lezer zelf hoe men dit inzicht wil lezen en begrijpen. Wij zelf maken geen onderscheid in goed en fout, waar of niet waar in de verschillende bewustzijnslagen. Er is enkel verschil in de waarde die men zelf wil geven aan bepaalde situaties.

Iedereen heeft toegang tot een relatie in een hoger bewustzijn

Wat men ook denkt over zichzelf, iedereen heeft toegang en recht op een relatie in een hoger bewustzijn. Wij hadden voor wij elkaar ontmoetten een visie van een relatie op hoog niveau. We konden dit niet waarmaken met de vorige partners. We hadden toen ook nog geen benul van wat een relatie in een hoger bewustzijn betekende. Dit besef moet gewoon groeien en men moet dan ook nog keuzes kunnen en willen maken. Of men al dan niet keuzes maakt heeft te maken met vrije wil.

Evenwicht

Evenwicht is het belangrijkste aspect dat twee mensen naar een relatie in een hoger bewustzijn kan leiden. Liefde is een ander aspect dat onontbeerlijk is. Maar eerst evenwicht. Om tot een relatie in een hoger bewustzijn te komen is het belangrijk dat beide partners, ieder op zich, in evenwicht is met zichzelf. U begrijpt dat als één van de twee uit evenwicht is er geen sprake kan zijn van een relatie in een hoger bewustzijn.

Met evenwicht bedoelen wij dan dat allebei de partners zich bewust moeten zijn van hun innerlijke mannelijk- en vrouwelijkheid en deze voor zover als mogelijk is in evenwicht hoort te brengen. Dit doen zij ieder op zichzelf en voor zichzelf. Van beide partners wordt deze inzet verwacht. Dit in evenwicht komen gebeurt helaas niet van de ene dag op de andere, daar gaat al gauw wat tijd in zitten. Toch blijft het belangrijk dat beide partners bewust en uit vrije wil streven naar evenwicht binnenin zichzelf. Als één van de twee afhaakt valt ook de mogelijkheid tot een relatie in een hoger bewustzijn weg. Althans, met die partner toch.

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat men niet even wat rust mag nemen om alle nieuwe en vernieuwende inzichten te overdenken en een plaats te geven. Maar dit is uiteraard bespreekbaar met elkaar. Zo leven wij al samen sinds 2005 en er gaat geen dag voorbij zonder dat wij samen gesproken hebben over spiritualiteit en hoe wij onze relatie tot nog een hoger weten én ervaren kunnen brengen.

Als men zelf in evenwicht is komt het er op aan om de dualiteit man-vrouw, met elkaar, in evenwicht te brengen. Zodat men elkaar niet meer ziet als tegenpolen maar als een samenwerkende kracht. Wij zien onszelf meer als twee samenwerkende aspecten van het geheel man-vrouw. Onze relatie weerspiegelt het evenwicht dat wij ieder voor zichzelf innerlijk tot stand gebracht hebben.

Liefde

Eerder schreven wij dat liefde een belangrijk gegeven is. En inderdaad, liefde is de lijm tussen twee mensen die samen streven naar een relatie in een hoger bewustzijn. Alles wat zij doen, doen zij uit liefde voor elkaar en het geheel. In het begin dat wij samen waren was onze liefde meer romantisch en lichamelijk van aard.

Deze liefde heeft met de jaren een andere meer voedende kwaliteit gekregen. Zij overstijgt het romantische, lichamelijke helemaal. Terwijl men als koppel verder gaat in het verhogen van het bewustzijn krijgen verlangens een geheel andere betekenis.

Verlangens zijn niets anders dan een middel om onevenwichtigheid binnen zichzelf in evenwicht te brengen. In een lager bewustzijn zoekt men die vervulling bij anderen en/of materiële zaken. In een hoger bewustzijn is vervulling niet meer nodig, je bent gewoon vervuld. Bijgevolg zijn er ook geen verlangens meer. Er is alleen nog interesse voor een nog hoger bewustzijn. Seksueel verlangen valt totaal weg. Omdat men innerlijk in evenwicht is heeft het buiten voortplanting geen enkele betekenis meer. Alle instrumenten werken nog maar seksualiteit op zich is gewoon zinloos, het verlangen is er niet meer. Wij zeggen niet dat het zo ‘moet’ zijn, het werkt gewoon op die manier. Alle verlangens die op andere mensen gericht zijn vallen gewoon weg.

Vrijheid

veel mensen ervaren hun liefdesrelatie als een beperking in hun manier van zijn. Er moeten altijd compromissen gesloten worden. Er moet altijd gewerkt worden om de relatie te doen slagen. Er moet veel met de mantel der liefde bedekt worden.

Een relatie in een hoger bewustzijn is gebaseerd op totale vrijheid. Hoe bewuster men is, hoe vrijer men wordt. Omdat men innerlijk alles in evenwicht heeft, heeft men ook geen verlangens meer naar hoe de partner zich moet gedragen zodat men zich goed zou voelen binnen de relatie. Dat maakt het voor beiden een stuk gemakkelijker om nog verder door te gaan in bewustzijn.

Eddy en Rita


«   »