Home » Inzichten » Spiritueel Leven, "Eenheid"

Spiritueel Leven, "Eenheid"

Eenheid is een prachtig begrip. Als men erover brainstormt krijgt men onvermijdelijk andere mooie begrippen zoals, liefde, vrede, evenwicht, balans, harmonie, … Je kan er ongetwijfeld nog meer aan toevoegen. Een leven in eenheid is voor veel spirituele zoekers een gegeerd item. Men heeft er heel wat tijd, energie en geld voor over. Dat is te zien aan de vele cursussen en behandelingen die er aangeboden worden om de mens die uit balans is terug in balans te krijgen.

Dualiteitsbewustzijn

De andere kant van de medaille van eenheid is tweeheid. Dualiteit. Wat wil zeggen dat er voor ieder begrip een tegenovergesteld begrip is. Goed-slecht, liefde-haat, enz. … In verband met de vrije wil moet men altijd een keuze uit twee tegenovergestelden hebben. Als er alleen maar goed of slecht was zou er nooit een keuze gemaakt kunnen worden. Vrije wil zou dan totaal nutteloos zijn.

In principe zou het heel gemakkelijk moeten zijn om een keuze te maken die voedend en opbouwend zou kunnen werken in het eigen leven. Of de keuze goed of slecht is zal na de keuze blijken. Voor de ene is de keuze misschien slecht, terwijl die voor jezelf goed kan zijn. Als je bv. besluit om bij je partner weg te gaan, kan dat voor die partner eventueel een slechte keuze van jou zijn. Die keuze kan voor jou misschien veel goede dingen brengen maar misschien ook wel slechte dingen.

In het dualiteitsbewustzijn is alles erg relatief. Men moet met het een maar ook met het andere rekening houden. Onze ervaring is dat hoe verder men naar het eenheidsbewustzijn evolueert hoe minder keuzes er moeten gemaakt worden. Men geeft zichzelf gewoon over aan het bewustzijn dat meer eenheid inhoudt dan het pure dualiteitsbewustzijn.

Verdeeldheid

Terwijl dualiteit eigenlijk maar een eenvoudig, overkomelijk probleem vormt (je kiest voor het een of het ander) vormt verdeeldheid een grandioos probleem. Zeker de mens die binnen zichzelf verdeelt is heeft af te rekenen met veel innerlijke conflicten. Er zijn heel weinig mensen die niet innerlijk verdeelt zijn. Veel mensen zouden op een andere manier willen leven maar vinden het blijkbaar veel te moeilijk om de keuze te maken om naar zichzelf te kijken en op te ruimen wat hen binnen zichzelf verdeelt.

Onwetendheid en de onwil om te veranderen zorgt voor een eeuwig obstakel tussen zichzelf en het eenheidsbewustzijn. Een mens die in zichzelf verdeelt is kan er nooit achter komen wie hij werkelijk is. Die zal steeds af te rekenen hebben met innerlijke conflicten.

Hoe kan ik zien dat ik in mezelf verdeelt ben?

Dat is vrij eenvoudig. Door zichzelf te observeren kan men er achter komen dat men verdeelt is of niet. Verdeeldheid is algemeen aanvaard. Men zegt dan dat men niet overal hetzelfde kan zijn. Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat men niet overal zichzelf kan zijn. Men past zich gewoon aan aan de omstandigheden, aan de mensen waarmee men in contact komt. Zo komt het dat men niet overal hetzelfde kan zijn. Op het werk is men anders dan thuis, dan bij de familie, dan in de sportclub. Men heeft, zonder er dikwijls erg in te hebben overal een ander zelf gecreëerd. De meeste mensen zullen zeggen dat dit heel normaal is. Is dat zo? Is dat heel normaal? Is het normaal dat men zo verdeelt is binnen zichzelf?

Ego dit, ego dat

Neen, het is niet normaal dat men overal iemand anders is. Om deze abnormaliteit te kunnen onderzoeken en te kunnen bloot leggen heeft men er een mooi concept voor bedacht. Ego. Nu betekent ego gewoon ‘ik’ in het Latijn. Meer moet men er niet achter zoeken. In de psychologie heeft het woordje ego een negatieve bijklank gekregen. Men is het ego, het ik dus, gaan opsplitsen in twee tegenovergestelde waarden. Goed en slecht. Waarmee men wil bewijzen dat een mens altijd uit twee tegenovergestelde waarden bestaat. Het goede ego is gewenst maar het slechte ego moet afgelegd worden. Dit is maar één opsplitsing. Zo splitst men de mens op in verschillende soorten ego die op zich nog eens verdeeld worden in goed en slecht.

Men spreekt dan over spiritueel ego, het werk ego, het thuis ego, het ...ego. Kun je nog volgen? Met zoveel onderverdelingen van jezelf kom je onvermijdelijk in conflict met jezelf. Alle verschillende ego’s die je voor jezelf geschapen hebt komen op verschillende plaatsen en situaties tot uiting. Je kunt nooit werkelijk jezelf zijn. Niet thuis, niet op het werk, nergens kun je zijn wie je echt bent. Je bent gewoon verdeelt binnen jezelf. Dat kan niet goed blijven gaan. Dat is ook de oorzaak van alle ziekten, zowel fysiek als mentaal.

Gewoon jezelf zijn

Gewoon jezelf zijn is de enige oplossing. Voor je zover bent heb je natuurlijk al heel wat werk aan jezelf verricht. Je hebt al dikwijls gedacht er mee te stoppen en al dikwijls wanhopig vastgesteld dat al het werk dat je tot nu toe deed niets af deed. Die gedachten en die wanhoop is helemaal niet vreemd voor mij (Eddy). Rita kent dat niet zo, zij had dan ook geen ontelbare zelven gecreëerd. Ze was gewoon zichzelf, ook al viel dat bij anderen niet in de smaak. Er is dan ook minder te transcenderen, op te lossen.

Transcendeer alle zelven, behalve je ware zelf

Als men over ego spreekt heeft men het meestal over de minder goede kwaliteiten die men er aan toedicht. Omdat men veel zelven gecreëerd heeft, heeft men ook veel werk om de slechte eigenschappen van ieder zelf of ego op zich los te laten. Dat is gewoon onbegonnen werk. Er is dus maar één oplossing. Concentreer je niet op ieder zelf apart maar laat ieder zelf op zich sterven. Je kunt ieder opgesplitst ikje loslaten door het bloot te leggen en het te laten oplossen.

Zelf had ik veel zelven gecreëerd. Als een kameleon paste ik mij aan gelijk welke situatie aan. Ook al wist ik dat die niet goed was. Waardoor ik mezelf heel wat opgesplitst had in verschillende zelven. Het heeft mij ongeveer 15 jaar gekost om ze allemaal te transcenderen. De laatste heb ik deze week opgelost. Dit zelf had zich verscholen achter eigenschappen die niet eens zo slecht te noemen zijn.

Er is niets mis mee als je wil dat ieder mens bewust wordt van zijn spiritualiteit. Er is wel iets mis als je mensen gaat uitdagen. Als je ze gaat zeggen dat ze niet goed bezig zijn en dat ze niets begrijpen van dat wat ze met de wereld delen. En dat was wat ik wel deed, terwijl ik zelf in het verleden ook deed alsof ik alles wist en dat toen ook deelde. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Dit zelf heb ik er deze week uitgegooid en nu kan ik vrij delen wat ik wil, zonder mensen uit te dagen. Zonder over hen te oordelen dat ze fout zitten. Pas nu zie ik dat het niet mijn taak is hen te veranderen. Dat moeten ze zelf doen. Uit eigen beweging, uit vrije wil.

Het transcenderen van alle zelf gecreëerde zelven of noem het ego’s, zoals je wilt kan je verder op het pad naar het eenheidsbewustzijn brengen. Een bewustzijn waarin men alles kan loslaten. Eindelijk voel ik mij vrij om te schrijven wat ik wil schrijven. Eindelijk heb ik door dat ik kan schrijven voor het plezier van het schrijven zelf. Zonder dat ik moet beleren. Zonder om te kijken of mensen mij wel volgen. Dat is niet nodig, ieder gaat zijn weg en ik die van mij. Ook Rita gaat onafhankelijk van mij haar eigen weg. Toch doen wij het samen, gewoon omdat wij er van houden samen uit te spitten hoe een en ander in elkaar zit. Uit vrije wil, we kunnen en willen elkaar niet duwen.

Wat een heerlijke vrijheid!

Eddy en Rita


«   »