Home » Inzichten » Spiritueel Leven, “Leer je Zelf kennen”

Spiritueel Leven, “Leer je Zelf kennen”

Tot vandaag (21-03-2021) dacht ik (Eddy) dat ik wist wat het betekende om je Zelf te leren kennen. … Ik had het fout. Simpel. Ik wist helemaal niet wat het werkelijk betekende.

De mens of het Goddelijk wezen?

Wie wou ik leren kennen? Zoals de meeste mensen had ik niet zo een mooie jeugd waarin ik tot een hoger spiritueel besef kon komen. Niet dat mijn jeugd zo slecht was. Achteraf bekeken toch niet. Als je gevoelig bent wordt alles wat je meemaakt uitvergroot en heb je het gevoel dat de dingen die je meemaakt heel erg zijn. Dat was bij mij toch het geval.

Ik zag teveel zaken die volgens mijn gevoel niet klopten. Dat leidde er toe dat ik mijzelf ging afvragen of ik wel paste in deze samenleving. Ik weet dat ik daar niet alleen in sta, er zullen ongetwijfeld nog meer mensen zijn die dat gevoel hebben. Ik keek naar mezelf en naar de gedragingen van anderen om er achter te komen wie ik was.

Ik had het zelf niet door dat ik dat deed. Rita zei mij altijd dat het niet nodig was om er achter te komen waarom men zich op een bepaalde manier gedraagt en wat men denkt, om zo tot de kennis van het 'Ware Zelf' te komen. En ik zei altijd dat ik begreep wat ze bedoelde maar bleef gewoon verder kijken naar mijn gedragingen en gedachten, en het waarom er achter te vinden, om zo tot zelfkennis te komen. Nu weet ik dat dit een heel beperkte visie is die voortkomt uit onwetendheid wat betreft het Goddelijke Zelf. Men komt dan niet verder dan het bestuderen van het menselijke zijn. Daar kan nooit een hogere visie uit voort komen.

Onlogische wereld

Als men kijkt naar wat er gaande is op deze wereld. Hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe ze elkaar de duvel aandoen kan je niet begrijpen hoe mensen zo onmenselijk kunnen zijn. Dat is ook niet te begrijpen. Er is geen enkele spirituele verklaring voor. Er is geen menselijke verklaring voor. Er is in feite geen enkele verklaring voor. Men kan alleen maar vanuit het innerlijke weten vaststellen dat we hier op aarde in een onlogische wereld leven. Het is onbegonnen werk zichzelf te leren kennen via deze wereld. Men moet hoger dan dat gaan wil men zich-Zelf leren kennen. Men moet wie men voorheen 'dacht' te zijn loslaten en enkel kijken naar het “Vrije Goddelijke Wezen” dat men altijd geweest is en altijd zal blijven.

Eddy en Rita


«   »