Home » Inzichten » Spiritueel leven, “Het vrouwelijke zal de wereld redden!”

Spiritueel leven, “Het vrouwelijke zal de wereld redden!”

Jaren geleden waren we op een lezing die de beloftevolle titel “Het vrouwelijke zal de wereld redden!” droeg. Dat klonk goed en wij daar naar toe natuurlijk. Niet dat wij veel naar lezingen gingen maar zo een belofte konden we niet aan ons voorbij laten gaan.

Tegenvaller

Was dat een tegenvaller. De spreker kon maar niet zwijgen over vrouwen uit het verleden, die gewapend ten strijde trokken. Alles wat niet in hun beleving paste, moest bestreden worden. Is dat een voorbeeld van vrouwelijkheid vroegen wij ons af. We hebben er nog dikwijls over gepraat en kwamen tot de vaststelling dat dit vrouwen waren die iets wilden betekenen in de mannenwereld.

Als je als vrouw iets wilt te betekenen hebben in een mannenwereld trek je een broekpak aan. Je doet mee aan seksuele toespelingen en je zet het samen, al schunnige moppen vertellende, op een zuipen. Als je jezelf als vrouw hier in thuis voelt is dat geen probleem natuurlijk. Of mannen dat echt aantrekkelijk vinden is nog maar de vraag. Ik zou het maar raar vinden als Rita zich zo zou gaan gedragen.

Dualiteit

Om er achter te komen hoe het vrouwelijke de wereld gaat redden kunnen we niet anders dan te kijken naar de twee geslachten die er zijn man-vrouw dus. Velen zien deze twee elementen als een dualiteit. Twee tegenovergestelden die elkaar bestrijden. Deze gedachte komt voort uit het dualiteitsdenken. Terwijl ze eigenlijk twee aspecten van de fysieke mens zijn. In verband met de vrije wil mag men er twee elkaar bestrijdende tegenpolen van maken. Maar de wereld zal niet beter worden van deze gedachte.

Samenwerkende, scheppende krachten

Om te weten te komen hoe het vrouwelijke de wereld zal redden moet men toch wel enige notie hebben van hoe het mannelijke en het vrouwelijke in elkaar zit. Eenvoudig gezien kan men zeggen dat het mannelijke rationeel, veroverend is en het vrouwelijke intuïtief, behoudend. Natuurlijk kan men er nog veel meer eigenschappen aan koppelen. Maar deze zijn voldoende om tot het begrip te komen op welke manier het vrouwelijke van de wereld een betere plaats zal maken. En kan ze het wel alleen, zonder het mannelijke?

Om te kunnen scheppen op deze wereld heeft men twee tegenovergestelde krachten nodig. Twee krachten die elkaar aanvullen en optillen. U raad het al, neen, het vrouwelijke alleen kan niet scheppen. Ze heeft het mannelijke nodig om samen die scheppingskracht te kunnen beheersen. Het mannelijke is de uitbreidende, veroverende kracht. Als men die kracht in het wild los laat neemt die alles wat op zijn pad komt in bezit. Het mannelijke wil de gehele wereld bezitten. Gewoon omdat het kan. Meer zit er niet achter. Dat is puur mannelijkheid zonder de inmenging van het vrouwelijke.

Het vrouwelijke is de samentrekkende kracht die absoluut nodig is. Het is de kracht die het mannelijke tot hogere gedachten brengt. Zij houdt de mannelijke kracht binnen grenzen die, wanneer zij overschreden worden, de wereld in een afgrond storten. Zij is nodig om de mannelijke kracht richting, wijsheid en zin te geven. Zonder het vrouwelijke is het mannelijke van God los.

Vrouwelijke, laat van je horen!

Om tot een andere samenleving, een andere beleving te komen is het uiterst noodzakelijk dat het vrouwelijke haar rechtmatige plaats inneemt. Daarmee bedoelen we niet de grienende vrouw die zich niet begrepen voelt of de vrouw die haar plaats in de mannenwereld wil veroveren. Neen, wij bedoelen hiermee een vrouw die zich ten volle bewust is van haar vrouwelijkheid en de daarmee gepaard gaande kracht. Een vrouw die spiritueel volwassen is. Het is aan iedere individu, man of vrouw, om beide energieën binnen in zichzelf tot spirituele volwassenheid te brengen. 

Bewustwording van je eigen innerlijke mannelijk- en vrouwelijkheid

Ieder mens heeft beide energieën in zich. Het is de bedoeling dat men deze in evenwicht brengt om tot een hogere visie te komen die werkelijk voedend is voor de gehele wereld. Een visie die niet enkel gericht is op geld verdienen en/of alles maar te laten zoals het is. Zonder zich bewust te zijn van deze beide innerlijke krachten kan men geen evenwicht vinden. Men zal enkel kijken naar wie men uiterlijk is, een man of een vrouw. Men zal dan zeggen dat bepaalde gedragingen en gedachten samen gaan met het geslacht. Wat een heel beperkende visie is.

Mannen en vrouwen ‘moeten’ samenwerken!

Om deze bewering te staven gebruik ik graag een voorbeeld uit ons eigen leven. Ik schrijf graag. Héél graag zelfs. Zeker dit soort teksten. Ik heb al eens geprobeerd om iets anders te schrijven maar dat gaat mij niet goed af. Dit ben ik als man. Bezittingen interesseren mij niet, toch wil ik uitbreiden. Ik wil geen volgelingen. Ik wil wel mensen bereiken, hen vertellen dat er een andere manier van leven is. Een manier die liefdevoller, anders, spiritueler is. Dat is de reden waarom ik schrijf.

Ik schrijf een tekst en dan lees ik die voor aan Rita en zij geeft haar mening. Meestal hebben we voorheen al over het onderwerp gesproken. En dan verteld zij wat haar gedachten zijn over dat onderwerp. Dikwijls zegt zij dan “Neen, dat is niet wat ik bedoel. Je schrijft het anders dan ik het gezegd heb.”. Volgens mij heb ik dan toch geschreven wat zij bedoelde. Maar pas ik de tekst toch aan en dan merk ik dat het toch iets anders betekent dan wat ik geschreven had. Soms heb ik zoveel geschreven dat niet overeen komt met wat wij besproken hadden en dan zegt ze, zet het er zo maar op. Ze zou het zo laten.

Meestal zet ik de tekst dan niet online. Ik wis nog liever wat ik geschreven heb dan dat ik het online zet. Ik als man wil spiritueel groeien, ik wil vooruit en ik weet dat Rita ook vooruit wil. Als wij alles maar zo zouden laten omwille van …? zou er geen groei mogelijk zijn. We zouden dan niet samen werken.

Ik ben alleen en/of heb geen partner die mij ondersteund in mijn spirituele groei

Of je nu alleen bent of samen met iemand maakt niets uit. Ook mensen die alleen zijn kunnen hun eigen polariteit onder de loep houden. Als vrouw kan men denken “Hoe zou een man denken en reageren?”. Een man kan zich afvragen hoe een vrouw zou denken. Het is ook boeiend om samen met vrienden te praten over allerlei onderwerpen. Spirituele groei houdt ook in dat men de eigen gedachten bijstelt al naargelang de inzichten die men verwerft.

Evenwicht

Als wij onszelf op het uiterlijke plan opsplitsen, vertegenwoordigd Rita de vrouwelijke energie en ik de mannelijke. Ik wil vooruit, vooruit, vooruit. Ik denk meer in materiële termen. Hoe iets werkt en hoe men er mee om kan gaan.  Ik zou alles delen wat er in mij opkomt, ook de niet doordachte, heel dikwijls mindere inzichten. Rita vraagt mij altijd na te denken en in overweging te nemen wat ik ga delen. Vanuit haar vrouw-zijn staat zij dichter bij haar intuïtie dan ik. Het is niet hoeveel men deelt dat belangrijk is. De kwaliteit van wat men deelt is veel belangrijker. Een wijze raad die enkel maar opgevolgd kan worden vanuit een evenwichtige toestand.

Het vrouwelijke zal de wereld redden als ieder mens zich bewust zal worden van de eigen vrouwelijke energie en die haar rechtmatige plaats zal geven in de eigen beleving. Het is een energie die wijsheid en richting geeft aan het eigen  goddelijke leven hier op aarde.

Eddy en Rita


«   »