Home » Inzichten » Spiritueel leven, “Spiritueel Welzijn”

Spiritueel leven, “Spiritueel Welzijn”

We zijn geobsedeerd door psychisch welzijn zegt een hoogleraar psychiatrie in een videoboodschap. Dit kan niet goed zijn vertelt hij er nog bij. Logisch, want een obsessie kan leiden tot perversies. Zorgzaam zijn met het psychische welzijn daarentegen kan nooit slecht zijn. Maar wat is psychisch welzijn? Wat verstaat men er onder? Iemand kan psychisch wel zijn als hij/zij alles heeft wat zijn/haar hartje verlangt en verder geen verlangens meer heeft. Zo leven de meeste mensen. Als ik dit heb of als ik dat heb, dan zal ik gelukkig zijn. En inderdaad er zijn mensen die daar gelukkig mee zijn en verder niets verlangen. Is dit psychisch welzijn? Stopt het daarbij? Gewoon blijven vasthouden wat je hebt? Als dat voor jou zo is ben je een gelukkig mens met een hoog welzijnsgevoel. Alles in orde dus. Je hoeft je verder geen zorgen te maken.

Maar wat als je alles hebt en je bent niet psychisch wel?

Dan is men niet verzadigd en verlangd men naar meer. Hoever kunnen je verlangens dan gaan? Wil je nog meer bezittingen? Wat wil je en is dat wat je wilt een realistisch doel? Wil je verder gaan in de materie? Onze visie is dat zolang er iets te krijgen is men verder moet gaan om het te verkrijgen. Als je met je verlangens in de materie blijft kom je toch wel heel wat beperkingen tegen. Als het je verlangen is om alles te bezitten op aarde zullen er altijd mensen zijn die je dat niet zullen toestaan. Je kunt dan misschien wel veel bezittingen hebben maar je zult nooit alles kunnen bezitten. Andere mensen laten dat gewoon niet toe. Het verlangen zal je gek maken, waardoor men obsessief wordt en men uiteindelijk het verlangen gaat perverteren. Zo ontstaan oorlogen en criminaliteit.

Diepere inzichten

Wat we nu, in deze tijd te zien krijgen is een diep verlangen tot begrijpen. Mensen begrijpen niets meer van wat er gaande is op de wereld. We leven in een omgekeerde wereld waarin criminaliteit beloond en goed burgerschap gestraft wordt. Het is een perversie die uitvergroot wordt in de media. Dit uitvergroten is geen lukrake daad. Alhoewel de meeste mensen geen notie hebben van het waarom, heeft het zijn nut. Het zet de mens die in slaap gesukkeld is aan tot nadenken. Nu heeft men in verband met de vrije wil de keuze om te kiezen voor crimineel gedrag (want iedereen doet het), waarmee men toegeeft aan het perverteren van de eigen psyche. Of men kan kiezen om verder te kijken dan alleen maar de psychische laag die resoneert in alle menselijke wezens. Het is in dit verder kijken dan alleen maar het psychische welzijn, dat men de volgende stap zet naar spiritueel welzijn.

Spiritueel?

Alvorens verder te gaan met dit inzicht willen we toch nog eens duidelijk maken dat spiritualiteit in onze beleving niets te maken heeft met dat wat men in de wereld voorstelt als zijnde spiritueel. Helderziendheid, spreken met overledenen, enz … heeft volgens ons niets te maken met spiritualiteit. Het is paranormaal. Het paranormale is een tussenlaag die geschapen is door de mens. Het is een laag die tussen het menselijke en het spirituele staat. In feite is ze, juist omdat ze vanuit het menselijke beperkte denken geschapen is, een illusie. Voor ons bestaat ze gewoon niet. Men kan er geen hogere inzichten uit putten. Een overleden persoon kan nooit aanwezig zijn in een hoger bewustzijn in die paranormale laag. Men kan ook nooit werkelijk duidelijke antwoorden krijgen vanuit het paranormale. Het is altijd geheimzinnig en men moet er altijd de eigen interpretatie aan toe voegen.

De volgende, logische stap

De volgende, logische stap op psychisch welzijn is spiritueel welzijn. Aanvankelijk zijn er verschillende stappen die leiden tot spiritueel welzijn. In de videoboodschap verteld de hoogleraar dat het vroeger gemakkelijker was voor mensen om keuzes te maken. In feite hadden ze niet zo veel keuzes. Alles werd hen op één of andere manier opgedrongen. Mensen waren zich daar toen niet zo van bewust. Het was normaal. “God schept de dag en wij gaan er door.” was zo wat de algemene gedachte. Alleen zij die vooruit wilden konden zich ontwikkelen. Meestal in de materie. Spirituele ontwikkeling was verbonden aan religies. De gewone mens had toen geen tijd om daar mee bezig te zijn. Dat was het bewustzijn van toen. Ondertussen is het bewustzijn van velen op een hoger plan gekomen. Maar nog niet hoog genoeg. Velen, ook “spirituele” hulpverleners, blijven steken in de paranormale tussenlaag en menen dat dat spiritualiteit is.

Fysiek welzijn

Een mens blijft zich ontwikkelen en dat is werkelijk boeiend. Zo zijn wij ons pas vorig jaar (2020), op een diepere laag, bewust geworden van het belang van fysiek welzijn in de spirituele groei. We voelden ons fysiek niet goed. We waren veel te zwaar, dronken te veel alcohol, we deden niet genoeg aan sport. Begin vorig jaar zijn we anders, gezonder gaan leven. Sinds we zo leven komen er meer en meer inzichten naar ons toe. Inzichten die wij waarschijnlijk niet zouden gekregen hebben als we op dezelfde voet bleven verder leven. Alles is energie en je lichaam moet in orde zijn om hogere energieën te kunnen ontvangen.

Emotioneel welzijn

De volgende bewustzijns laag is emotioneel welzijn. Ik (Eddy) had in het verleden heel veel last van mijn emoties. Waardoor ik niet werkelijk kon zijn wie ik ben. Ik had wel een idee van hoe ik wou zijn en deed alsof ik dat was. Maar dat is niet de werkelijkheid dat is doen alsof. De dag dat Rita en ik samen gaan leven zijn verdwenen die emotionele gevoelens. Zo maar, poef ..., niets meer. Ze zijn ook nooit meer terug gekomen. Wij vermoeden dat dat te maken heeft met het in de stroming van je voorbestemming te komen. Je leeft als het ware je blauwdruk. Ook emotioneel moet men in orde zijn om de spirituele energieën te kunnen doorsluizen.

Psychisch welzijn

De wetenschap weet veel over de psyche maar nog niet genoeg. Ze probeert de psyche in kaart te brengen om eventueel, mankementen te kunnen fiksen met therapieën en/of medicijnen. Men denkt ook dat psychisch welzijn te maken heeft met een goed gevoel dat voortkomt uit een soort aanvaarding van het leven dat men leeft en de gedachte dat er niets meer uit het leven te halen is. Men denkt ook dat materieel welzijn kan zorgen voor psychisch welzijn. Ook het sociale aspect linkt men aan psychisch welzijn.

Dit is een heel beperkte visie die alleen maar kijkt naar de gebreken en niet naar hoe een psychisch gezonde mens er uit zou kunnen zien. Hoe ziet een psychisch gezonde mens er uit? Is er iemand die dat werkelijk weet?

Alle bewustzijnslagen zijn even belangrijk wil men een waarlijk spiritueel bewust mens zijn. De psychische bewustzijns laag staat dichter bij het hogere, spirituele. Veel mensen zijn op zoek naar meer maar ze beseffen niet dat dat meer te vinden is in hun eigen spirituele bewustzijns laag. In feite zijn de meeste mensen bang voor hun eigen spiritualiteit. Ze willen er niets mee te maken hebben. Ze willen ook niets met religie te maken hebben. Toch ziet men overal mensen die dezelfde rituelen toepassen die men in religies toepast. Kaarsen en wierook branden. mediteren, zingen, elkaar initiaties geven en ontvangen, teksten opzeggen wat eigenlijk bidden is, mantra’s chanten, enz …

Spiritueel welzijn

Veel mensen hebben een diep verlangen naar “meer” maar weten niet wat dat “meer” inhoudt. Ze kijken naar de buitenwereld en projecteren hun verlangens op de materie en/of op anderen en menen dat daar de oplossing van hun verlangens te vinden zal zijn. De waarheid is dat de vervulling van die verlangens bij zichzelf te vinden is. Uiterlijke omstandigheden kunnen nooit leiden tot spiritueel welzijn.

Spiritueel leven betekent totale overgave aan de spirituele energie die de mens automatisch tot een leven in hogere gedachten, gevoelens en gewaar zijn brengt.

Eddy en Rita


«   »