Home » Inzichten » Spiritueel leven, “Leren Begrijpen”

Spiritueel leven, “Leren Begrijpen”

Een baby begrijpt nog niet veel. Het is pas als hij zich bewust wordt van zijn omgeving dat hij begint te leren begrijpen. Naarmate de baby opgroeit zal hij als kind de wereld om zich heen proberen te begrijpen. Al opgroeiende zal hij/zij je de oren van je hoofd vragen. “Waarom?” is een vraag die je tot vervelens toe zal gesteld worden. In die simpele vraag “Waarom?” ligt een diep verlangen naar weten verscholen. Een mentaal gezonde mens zal zich, zijn/haar gehele leven die vraag blijven stellen. Naarmate men groeit in bewustzijn komen daar ook de vragen; “Hoe kan dat nu?”, “Klopt dit wel?” en “Hoe moet het nu verder?”. Later stelt men zich de vraag: “Wat kan ik met mijn leven doen?”. Er komen veel zaken op je pad die onbegrijpelijk zijn. Hoe men het ook draait en keert, ze zijn onbegrijpelijk. Er zijn ook zaken die niet zo moeilijk te begrijpen zijn maar men begrijpt ze niet omdat men zelf te geleerd is waardoor men de eenvoudige dingen des levens niet meer begrijpt.

Verwarrende verklaringen en omstandigheden

Wat ik en ook Rita zich herinnert is dat wij altijd of toch dikwijls met onbegrip naar onze omgeving keken. Er waren veel zaken bij die gewoon niet te begrijpen waren. Zo was Rita er zich, op jonge leeftijd al, vaak van bewust dat mensen logen. Ze zag dat gewoon aan die mensen. Heel verwarrend want zij dacht dat die mensen wisten dat zij wist dat zij logen en toch bleven die verder liegen. Waarom doen die mensen dat, vroeg zij zich af.

Ik keek naar mijn omgeving en zag mensen elkaar slecht behandelen. Zelf konden ze dat niet verdragen maar toch deden zij dat met anderen. Dat klopte niet met de eenvoudige, kinderlijke visie die ik toen had. Ondertussen zijn we beiden bijna 63 en we kijken nog altijd met ongeloof naar anderen die liegen en bedriegen en elkaar slecht behandelen. Als kind wisten we al dat er een andere manier van omgaan met elkaar was, nu zijn we daar absoluut zeker van. Het kan anders!

Wat ‘kan’ men leren begrijpen?

In bovenstaande vraag benadrukken we het woordje ‘kan’. Van moeten is geen sprake, gewoon omdat men niets moet. Ieder leeft zijn/haar eigen leven. In dat leven worden keuzes gemaakt. Dit doen we uit vrije wil. Om die keuzes te kunnen maken hebben we informatie nodig. Alvorens men keuzes maakt probeert men het verschil dat die bepaalde keuze zal brengen, te begrijpen. Men leert dus begrijpen. Er zijn veel factoren die meespelen in het begrijpen. Wat men leerde, hoe men opgevoed is, wat de ervaringen zijn en in hoeverre dat men wat men geleerd heeft en die ervaringen uit het verleden, blijft vasthouden, enz … Al deze elementen spelen mee in de keuzes die men uiteindelijk zal maken.

Om tot de beste keuze te kunnen komen zou men best alles wat men voorheen leerde begrijpen los laten en opnieuw beginnen. Maar dat zou betekenen dat men terug van voor af aan moet beginnen. Wat natuurlijk onbegonnen werk is. Wat men wel kan doen is leren begrijpen dat men een veranderlijk spiritueel wezen is. Dat men kan blijven veranderen. Dat men kan blijven leren begrijpen. Het leren begrijpen hier op aarde stopt nooit.

Zelf hebben wij begrepen dat de interacties hier op aarde leren begrijpen niet inhoudt dat men perversies leert begrijpen maar dat men leert begrijpen hoe het is om als een mens te leven die zich bewust is van zijn basale menselijkheid. Met andere woorden, men neemt ten alle tijde in overweging wat kan en wat niet kan op gebied van menselijkheid. Dat is al een hele opgave. Natuurlijk zal men fouten maken, natuurlijk zal men niet meteen leven naar de meest, hogere inzichten die men kan hebben over basale menselijkheid. Maar dat is niet erg, men leert begrijpen en dat is al heel wat. Men moet ook leren begrijpen dat men fouten kan recht zetten en dat men dat op de eerste plaats voor zichzelf doet.

Hogere spirituele gedachten leren begrijpen

Niemand zegt dat het gemakkelijk is. Zeker ik (Eddy) niet. Heel dikwijls schrijf ik iets op dat ik niet begrepen heb. Rita en ik hebben veel gesprekken over allerlei zaken maar spiritualiteit is toch wel de hoofdbrok. Het is dan ook heel boeiend om zichzelf te leren begrijpen als spiritueel mens. Waar basale menselijkheid en het leven van die menselijkheid stopt, begint spiritueel leven. Men kan niet in een hoger spiritueel bewustzijn leven zonder notie te hebben van basale menselijkheid.

Dus, Rita en ik bespreken veel zaken en ik schrijf. Terwijl ik schrijf leer ik te begrijpen wat wij besproken hebben. Het is niet gemakkelijk om de eenvoudige inzichten die in onze gesprekken naar voor komen op te schrijven. Waarom is dat zo? In het proberen te begrijpen ga ik het moeilijker maken dan het is. De inzichten die zo eenvoudig zijn komen op die manier niet tot hun recht. Ze worden onbegrijpelijk. En dat is wat men ziet in veel spirituele beschrijvingen. De meeste mensen haken af als het over spiritualiteit gaat. Het is veel te moeilijk. Zij vinden van zichzelf dat ze het niet kunnen begrijpen. Dit terwijl spiritualiteit geen raadsel is, het is een doordachte manier van leven op een hogere energetische laag.

In het leren begrijpen gaat men het meestal te ver zoeken. Ik doe het ook, het is een gewoonte. Als ik dan aan Rita voorlees wat ik geschreven heb zegt ze heel dikwijls dat ik het te ver ga zoeken. Het is in deze communicaties dat wij beiden leren begrijpen wat het is om ons verder op een eenvoudige manier te ontwikkelen naar spirituele mensen.

Leren begrijpen kan in allerlei vormen maar enkel het begrip van wat je bent als spiritueel mens zal je bevrijden van de spanningen van de dingen die je niet begrijpt. Je weet dat er veel zaken op deze wereld zijn die er niet zouden mogen zijn maar je probeert ze niet meer te begrijpen. Gewoon omdat ze onbegrijpelijk zijn.

Details

Leren begrijpen zit in de details. Als voorbeeld gebruik ik bovenstaande zin: “Leren begrijpen kan in allerlei vormen maar enkel het begrip van wat je bent als spiritueel mens zal je bevrijden van de spanningen van de dingen die je niet begrijpt.”. Aanvankelijk had ik geschreven, … van wie je bent als spiritueel mens … Het is een klein detail waar Rita mij op wees. Wie of wat maakt een groot verschil. Wie houdt in wie je bent als individu. Wat houdt in wat je werkelijk bent, een spiritueel wezen, zonder meer. Het eerste beperkt zich tot het individuele, het laatste is oneindig.

Wij onderzoeken die details om ons nog fijner te kunnen afstemmen op de goddelijke energie. Het is als het afstemmen op een radiokanaal. Je moet zo fijn kunnen afstemmen dat alle ruis verdwijnt en men enkel nog een zuivere klank overhoudt.

Laat je niet ontmoedigen!

Als je onze inzichten leest heb je misschien het gevoel dat wat wij schrijven onwaarschijnlijk is. Niet erg, voor ik deze inzichten kon opschrijven moest ik alles wat ik voorheen geleerd had over spiritualiteit er uit gooien. Meer dan 25 jaar bezig zijn met dat wat ik dacht dat spiritualiteit was moest er uit. Rita die, voor wij elkaar leerden kennen, nooit bezig geweest was met spiritualiteit begreep er meer van dan ik. Ik wist te veel, te veel onzin eigenlijk. Ik heb er 15 jaar over gedaan om het allemaal los te laten.

Om te begrijpen wat wij schrijven moet je ook geen hogere studies gevolgd hebben. Wij zijn beiden heel laag geschoold. Het enige wat men nodig heeft is de wil om te begrijpen en dat wat men denkt begrepen te hebben weer los laten om tot een hogere visie te komen. Leren begrijpen is een oneindig proces, het stopt nooit!

Eddy en Rita


«   »